Hele Holbergs forfatterskap er nå på nett!

Postet i norsk 15. September 2016 av Gunnar Siverstsen

Nå er hele Holbergs forfatterskap på nettet. Alt er gratis. Ingen prøver å selge det. Derfor «annonserer» jeg den nye faglige ressursen med en artikkel.

>Nettutgaven heter Ludvig Holbergs Skrifter. Den har originaltekster med nyskrevne innledninger, kommentarer og ordforklaringer. Den er forskningsbasert med tekstredegjørelse og oppdaterte referanser til Holberg-litteraturen. Med søkefunksjonen kan du lete på tvers av alle tekster. Du finner utgaven båd...

Hvordan skal Ida lære å skrive fagartikkel?

Postet i norsk 5. September 2016 av Liv Guneriussen

Hva slags tilbakemeldinger kan læreren gi for å hjelpe Ida å skrive en god fagartikkel? Ida er elev i programfaget Politikk og menneskerettigheter.

> Hun har fått i oppgave å skrive en drøftende tekst om høyrepopulistiske partier i Europa. Mange eksamensoppgaver i Politikk og menneskerettigheter forutsetter at eleven skriver en lengre sammenhengende tekst. Den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg skriftlig i faget innebærer at elevene skal ...

Nye lærebøker i Historie og filosofi

Postet i historie 15. August 2016 av Heidi Helgestad

Som mange allerede vet, er vi i Cappelen Damm  i full gang med å revidere lærebøkene i faget historie og filosofi. Nye utgaver kommer våren 2017. De vil naturligvis fange opp endringene i læreplanen. I tillegg vil nesten halvparten av kapitlene være helt nyskrevne (kapittel 1-3 i bok 1, og 1-2 i bok

2). Vi gjør nå utkast til åpningskapitlene i begge de reviderte versjonene tilgjengelig. Særlig verdt å merke seg er den filosofiske samtalen som nå er løftet tydeligere fram til starten av hvert tema. Vi tror det er viktig å engasjere elevene enda mer i førlesningsaktiviteter. Korte filosofiske tekster er også i...

Revidert læreplan i historie og filosofi

Postet i historie 15. August 2016 av Tommy Moum

Den nye læreplanen i Historie og filosofi er nå godkjent av Udir. Endringene er ikke så store som man kanskje kunne ha ventet. Derfor er den også gjeldende for begge årstrinn allerede nå (HiFi2 venter altså IKKE til 2017, som tidligere varslet fra Udirs side).

>Enkelte kapitler er nærmest identiske med den gamle planen, mens andre har fått noen viktige kutt. Et par steder har nye punkter kommet inn, men for det aller meste er det språklige forenklinger. Disse presiseringene får ikke så store følger for temautvalget, men de gjør planen noe enklere å lese og forstå....