Hvordan forstå populismen i valgåret 2016?

Postet i historie 14. October 2016 av Rolf Hobson

I denne pausen mellom Brexit og en mulig president Trump vil en lete etter historiske paralleller til dagens populistiske opprør mot elitene i Europa og USA.

>Mange ser likheter mellom børskrakkene i 1929 og 2008, og det er fristende å peke på hvordan fascismen og kommunismen fikk masseoppslutning under den påfølgende store depresjonen. Det er imidlertid vanskelig å vite hvor mye den sammenlikningen kan fortelle oss, fordi det er umulig å skille kapitalismens krise ...

Slaveri og demokrati i USA

Postet i historie 12. October 2016 av Rolf Hobson

Den amerikanske grunnloven grunnla USAs demokrati. Grunnloven har blitt lovprist som den første som eksplisitt påberopte seg universelle menneskerettigheter, og for sin betydning i en av vestens fremste suksesshistorier: demokratisk kapitalisme.

>Men den opprettholdt også slaveriet som institusjon, ekskluderte kvinner fra borgerrettigheter og innledet en ekspansjon som skulle frata den innfødte befolkningen all jord og all fremtid i den nye nasjonen. Slaveriets rolle under og etter den amerikanske revolusjonen har vært gjenstand for intens fo...

Oligarki og frihet i England etter 1688

Postet i historie 10. October 2016 av Rolf Hobson

«The Glorious Revolution» («den ærerike revolusjonen») i England i 1688 har blitt sett på som en av inngangsportene til vår moderne verden med demokrati og menneskerettigheter. Men flere aspekter ved den engelske revolusjonen passer overhodet ikke inn i denne fremskrittsfortellingen.

> Forestillingen om «The Glorious Revolution» som en av forutsetningene for den moderne verden finnes i sin mest innflytelsesrike form i «the Whig interpretation of history». Enkelt formulert: Historien er en fremskrittsfortelling som kulminerer i vår samfunnsform som den frieste i menneskehetens hist...

Hele Holbergs forfatterskap er nå på nett!

Postet i norsk 15. September 2016 av Gunnar Siverstsen

Nå er hele Holbergs forfatterskap på nettet. Alt er gratis. Ingen prøver å selge det. Derfor «annonserer» jeg den nye faglige ressursen med en artikkel.

>Nettutgaven heter Ludvig Holbergs Skrifter. Den har originaltekster med nyskrevne innledninger, kommentarer og ordforklaringer. Den er forskningsbasert med tekstredegjørelse og oppdaterte referanser til Holberg-litteraturen. Med søkefunksjonen kan du lete på tvers av alle tekster. Du finner utgaven båd...