Skolehistorie på kartet

Postet i fagsnakk 14. november 2017 av Henrik Edgren, Ruth Hemstad og Merethe Roos

Hvordan ble Norge formet? Mange svar finnes i skolens historie fra 1800-tallet og kan studeres gjennom gamle kart og lærebøker. Derfor bør dette være en sentral del av historiefaget i skolen. Lære- og lesebøker fra unionstiden beskriver særlig hvordan Norge og Sverige hadde ulike

forestillinger om hva unionen skulle være. I Sverige ble geografibøker brukt som et politisk virkemiddel i årene etter 1814. I 1815 utkom de første svenske kartene der begge land var med. Prosjektet med å gi ut slike felles kart over Skandinavien, som det gjerne het, fortsatte de neste tiårene. Geografen Danie...

Nedlastingsrekord for Open Access-bok

Postet i fagsnakk 7. november 2017 av Jørgen Brauti

Innholdsmarkedsføring er den klart mest nedlastede gratis e-boken fra Cappelen Damm Akademisk i kategorien for vitenskapelige publikasjoner på norsk. Til nå er boken lastet ned mer enn 6000 ganger fra portalen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).  

I tillegg er boken eller enkeltkapitler av den lastet ned nær 1000 ganger fra bibliotekenes systemer. Spredning utover dette, ved at lesere deler filer, blir ikke fanget opp av telleverk. – Det er slik vi nå ønsker å publisere vitenskapelig arbeid, sier de som står bak bokprosjektet, forfatterne Jens B...