Konferanse om digital læring

Postet i fagsnakk 2. juni 2015 av Heidi Helgestad

Unibok gir skolen bokens lærestoff i et digitalt format som har gode studietekniske funksjoner og er designet for god lesbarhet. Men læring og lesing på digitale plattformer krever nye strategier for både elev og lærer.

På konferansen om digital læring fredag 29. mai fortalte Øystein Gilje og Nathalie Auer mer om spørsmål og funn i nyere forskning på dette området, mens NRKs Eirik Solheim utfordret vår tenkning om digital informasjon, utvikling og kvalitet. I videospilleren over kan du se disse fire foredragene. Unibok – en ny ...