Om forfatteren

Henrik Edgren, Ruth Hemstad og Merethe Roos

Henrik Edgren, Prefekt og universitetslektor i utdanningshistorie,Uppsala Universitet

Ruth Hemstad, Forskningsbibliotekar Nasjonalbiblioteket, Oslo og førsteamanuensis II i historie, Universitetet i Oslo

Merethe Roos, Professor ved Høgskolen i Sør-Øst Norge

Skolehistorie på kartet

Postet i fagsnakk av Henrik Edgren, Ruth Hemstad og Merethe Roos 14. november 2017

Hvordan ble Norge formet? Mange svar finnes i skolens historie fra 1800-tallet og kan studeres gjennom gamle kart og lærebøker. Derfor bør dette være en sentral del av historiefaget i skolen. Lære- og lesebøker fra unionstiden beskriver særlig hvordan Norge og Sverige hadde ulike forestillinger om hva unionen skulle være. I Sverige ble geografibøker brukt som […]

Hvordan ble Norge formet? Mange svar finnes i skolens historie fra 1800-tallet og kan studeres gjennom gamle kart og lærebøker. Derfor bør dette være en sentral del av historiefaget i skolen. Lære- og lesebøker fra unionstiden beskriver særlig hvordan Norge og Sverige hadde ulike forestillinger om hva unionen skulle vær