Nobels fredspriser til besvær for Norge? Carl von Ossietsky og Liu Xiaobo

Postet i historie 8. desember 2017 av Kåre Dahl Martinsen

Av alle som har mottatt Nobels fredspris er det kun to som har dødd i fangenskap: tyske Carl von Ossietzky som ble tildelt prisen i 1936, to år før han døde, og kineseren Liu Xiaobo som fikk prisen i 2010. Liu døde i 2017. Begge mottok Fredsprisen for sitt arbeid mot politisk undertrykking og for de

mokrati. I begge tilfeller ble fredspristildelingene møtt med kraftige reaksjoner fra myndighetene i vinnernes hjemland.   Offisielle fordømmelser og advarsler Tysklands offisielle nyhets- og billedbyrå under Hitler-regimet, Deutsches Nachrichtenbüro, trykte følgende reaksjon på Ossietzkys freds...

Holocaust og elever

Postet i historie 23. november 2017 av Kirsten Meadow

En sentral del av vårt arbeid som formidlere ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter) er å ha undervisningsopplegg med besøkende skoleklasser. Fokuset tilpasses lærerens ønske, men dreier seg i hovedsak om det norske Holocaust, nazismen som ideologi og årsaksforklarin

ger til folkemordet på de jødiske europeerne. Elevene som kommer er enten ungdomsskole- eller videregåendeelever. Deres forkunnskaper er høyst varierende, og vi legger uansett opp til at lærere kan ta med klassen som introduksjon til temaet, uten å ha gjort noe forarbeid. Selv om ingen klasser er like,...

Reformasjonen og Norge

Postet i historie 24. mars 2017 av Øystein Rian

I år er det 500 år siden reformasjonen startet i Wittenberg i 1517. Martin Luthers kritikk av pavekirken utløste et brudd og en ny luthersk kirke.  

I Norge var folket fortsatt katolsk da reformasjonen ble tvangsinnført ovenfra og utenfra. Hva ble konsekvensene på kort og lang sikt? Luthers lære og agitasjon Norge var etter 1380 i union med Danmark, som var den sterkeste parten. Kongen var dansk, og dessuten var han hertug i Slesvig-Holstein. I ...

Cappelen Damms Historieseminar 2017

Postet i historie 26. februar 2017 av Heidi Helgestad

Vi ønsker velkommen til vårt årlige historieseminar som er i Oslos nye storstue, Sentralen fredag 24. mars. 

Den vestlige demokratiske modellen i krise? Historiske perspektiver. I år er programmet og temaet inspirert av Brexit, det amerikanske presidentvalget og de populistiske strømningene i dagens Europa. Alle foredragene holdes av historikere, og det er nærliggende med en problematisering av beg...