Reformasjonen og Norge

Postet i historie 24. mars 2017 av Øystein Rian

I år er det 500 år siden reformasjonen startet i Wittenberg i 1517. Martin Luthers kritikk av pavekirken utløste et brudd og en ny luthersk kirke.  

I Norge var folket fortsatt katolsk da reformasjonen ble tvangsinnført ovenfra og utenfra. Hva ble konsekvensene på kort og lang sikt? Luthers lære og agitasjon Norge var etter 1380 i union med Danmark, som var den sterkeste parten. Kongen var dansk, og dessuten var han hertug i Slesvig-Holstein. I ...

Cappelen Damms Historieseminar 2017

Postet i historie 26. februar 2017 av Heidi Helgestad

Vi ønsker velkommen til vårt årlige historieseminar som er i Oslos nye storstue, Sentralen fredag 24. mars. 

Den vestlige demokratiske modellen i krise? Historiske perspektiver. I år er programmet og temaet inspirert av Brexit, det amerikanske presidentvalget og de populistiske strømningene i dagens Europa. Alle foredragene holdes av historikere, og det er nærliggende med en problematisering av beg...

Historie og filosofi. Spesial

Postet i historie 26. februar 2017 av Heidi Helgestad

Velkommen til helaften i forlagshuset i Oslo torsdag 23. mars fra kl. 18. Vi lanserer nye utgaver av lærebøkene i faget Historie og filosofi skrevet etter revidert læreplan (2016).

Historie og filosofi 1 og 2 Revisjon, læreplan og endringer presenteres av forfatterne Atle Sævareid og Tommy Moum. Simone de Beauvoirs Alderdommen i eksistensfilosofisk perspektiv. Professor og medforfatter på Historie og ...

Myter om folkemordet i Rwanda

Postet i historie 25. januar 2017 av Ingjerd Veiden Brakstad

I 1994 ble det begått et folkemord i det lille afrikanske landet Rwanda. I samtidens pressedekning var det imidlertid ikke et folkemord som ble beskrevet: norsk og internasjonal presse skrev om en vill og ukontrollert stammekrig, der befolkningen som helhet, ansporet av “stammehat” og “gamle hevnmotiver”, angrep hverandre. Disse beskrivelsene stemmer ikke overens med virkeligheten, så hvorfor var de så utbredte i samtiden?

Folkemord Våren og forsommeren 1994 ble opp mot 800 000 sivile drept i Rwanda. Massakrene var del av et folkemord organisert av de fungerende myndigheten og rettet seg i hovedsak mot landets tutsiminoritet, men også mange sivile hutuer som ikke støttet den midlertidige regjeringens ekstreme og...