Cappelen Damms historieseminar 2015

Postet i historie 26. mars 2015 av Heidi Helgestad

Skjør fred eller ny kald krig? Kan vi lære noe av historien? En romersk militærstrateg sa en gang at «den som ønsker fred, må være forberedt på krig». Er det historiens dom? Krig og konflikter har preget det 20. århundret, men også forsøk på å skape avspenning og fred. Noen ganger lykkes man, andre ganger går det helt galt.

Du kan se de faglige foredragene i videospilleren ovenfor, foredraget om muntlig eksamen i historie finner du i et eget innlegg her på Fagsnakk.

FOREDRAGENE

«En ny verdensorden» i historisk perspektiv: 1919, 1945 og 1989

De institusjonelle forsøkene på å skape fred i det 20. århundre. Mats Berdal er historiker og professor ved Department of War studies, King’s College, London. Berdals forskningsområder er blant annet konflikt, sikkerhet og utvikling, kald krig og FN og internasjonal sikkerhet. Berdal har skrevet en rekke bøker om utvikling av fred i nyere tid.

Hvorfor går det så galt i Midtøsten? Noen lange historiske linjer

Hvorfor ga stormaktsoppdelingen av Midtøsten etter første verdenskrig grobunn for så mye konflikt? Hva slags stater ble laget, og hvordan utviklet de seg? Og hvordan forholdt stormaktene seg til utviklingen i denne turbulente regionen? Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun har publisert flere bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omkringliggende arabiske statene. Bøker utgitt på Cappelen Damm Akademisk. 

Atomvåpen: Gjør de verden tryggere eller farligere?

Olav Njølstad er direktør ved Nobelinstituttet. Njølstad er professor i vestlig samtidshistorie ved Universitetet i Oslo og har også vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier og Institutt for fredsforskning. Han har skrevet både fagbøker og spenningsromaner. For sin biografi om Jens Christian Hauge mottok han flere priser.

Ukraina og Russland. Det skjer i de beste familier

En historisk gjennomgang av forholdet mellom Ukraina og Russland. Konflikten i Ukraina dreier seg både om territorium og ideologi. Hvordan ser de to landenes ulike forståelseshorisont ut i en kritisk tid for Europa. Morten Strand jobber som utenriksjournalist og kommentator i Dagbladet og skriver nå på sin andre bok som er om Ukraina.

Da øst ble vest. Livet i Europa etter kommunismens fall

Åpent forteller menneskene hun har møtt om hvordan livet ble snudd opp ned i 1989, om hvordan endringene de siste årene har ført til et bedre liv, men også om hvordan veien fram til en vestlig levestandard har vært lengre og hardere enn lovet. Ingrid Brekke er utenriksjournalist i Aftenposten og har gitt ut bok om temaet på Kagge forlag.

Historieseminar2015_karusell_utenfrist

Cappelen Damms historieseminar 2015 var på Astrup Fearnley Museet i Oslo 20. mars.

 

CD_TVkarusellannonse

Flere videoforedrag og flere fag finner du på Cappelen Damm TV/CDtv > gå til www.cdu.no/cdtv

 

Om forfatteren

Heidi Helgestad
Heidi Helgestad

er markedsansvarlig for fagene norsk, samfunnsfagene og historie på videregående skole. Hun har utdannelse i kommunikasjon og nordisk (UiO).


E-post: heidi.helgestad@cappelendamm.no

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.