Muntlig eksamen i historie

Postet i historie 27. mars 2015 av Heidi Helgestad

Høsten 2013 ble det gjort en forskriftsendring for gjennomføring av muntlig eksamen som gjelder fra våren 2014. Trond Heum går gjennom de viktigste endringene i forskriftene i videoforedraget.

I foredraget som han holdt på Cappelen Damms historieseminar 2015, la Trond fram en rekke forslag til bruk av forberedelsesdagen og temaer og problemstillinger til muntlig eksamen i historie. Trond Heum er lektor og fagutvikler i historie ved Sandefjord videregående skole og en av hovedforfatterne til læreverket Alle tiders historie.

Forslag til temaer og problemstillinger

Vi har valgt å ikke publisere siste del av foredraget der han går gjennom forslagene til temaer og problemstillinger ettersom dette er forbeholdt lærere. Du finner forslagene og mer om eksamen og vurdering på Alle tiders historie Lærernettsted. 

Du kan be om prøvetilgang eller kjøpe lisens på våre nettsider. Ved kjøp av lisens får læreren også tilgang til Historisk atlas digital. Kjøper skolen lisenser etter 1. april, vil tilgangen også vare for neste skoleår (til 31.08.2016). Bare lærere knyttet til videregående skoler kan kjøpe lisens og be om prøvetilgang.

Tilgang til lærernettstedet får du på cdu.no/vgs

Mer om forskriftene finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Muntlig-eksamen.

ATH_laererside

Alle tiders historie Lærernettsted finner du på www.alletidershistorie.cdu.no

 

HAD_laererside

Historisk atlas digital, en samling med 100 kart til historieundervisningen, www.historiskatlas.cdu.no

 Lykke til med eksamensforberedelsene!

Om forfatteren

Heidi Helgestad
Heidi Helgestad

er markedsansvarlig for fagene norsk, samfunnsfagene og historie på videregående skole. Hun har utdannelse i kommunikasjon og nordisk (UiO).


E-post: heidi.helgestad@cappelendamm.no

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.