Reformasjonen og Norge

Postet i historie 24. mars 2017 av Øystein Rian

I år er det 500 år siden reformasjonen startet i Wittenberg i 1517. Martin Luthers kritikk av pavekirken utløste et brudd og en ny luthersk kirke.  

I Norge var folket fortsatt katolsk da reformasjonen ble tvangsinnført ovenfra og utenfra. Hva ble konsekvensene på kort og lang sikt? Luthers lære og agitasjon Norge var etter 1380 i union med Danmark, som var den sterkeste parten. Kongen var dansk, og dessuten var han hertug i Slesvig-Holstein. I ...

Sjørøveri og folkerett

Postet i historie 12. desember 2016 av Magne Frostad

Pirater i eventyr og virkelighet. I populærkulturen møter vi piratskikkelsen i dramaer lagt til det klassiske pirateriets gullalder, ca. 1700-1730. Typiske eksempler er kapteinene Jack Sparrow fra filmserien Pirates of the Carribean og James Flint fra tv-serien Black Sails.

I min ferske bok, Voldelige hav. Pirateri og jus, tar jeg for meg sjørøveriet og kaperfartens historie. Hovedfokus er lagt på dagens pirater, som nok er mindre eksentriske enn de nevnte, og ofte inngår i organiserte kriminelle nettverk, der løsepenger for mannskap, skip og last er målet. For den klassiske sjørø...

Slaveri og demokrati i USA

Postet i historie 12. oktober 2016 av Rolf Hobson

Den amerikanske grunnloven grunnla USAs demokrati. Grunnloven har blitt lovprist som den første som eksplisitt påberopte seg universelle menneskerettigheter, og for sin betydning i en av vestens fremste suksesshistorier: demokratisk kapitalisme.

Men den opprettholdt også slaveriet som institusjon, ekskluderte kvinner fra borgerrettigheter og innledet en ekspansjon som skulle frata den innfødte befolkningen all jord og all fremtid i den nye nasjonen. Slaveriets rolle under og etter den amerikanske revolusjonen har vært gjenstand for intens fo...

Oligarki og frihet i England etter 1688

Postet i historie 10. oktober 2016 av Rolf Hobson

«The Glorious Revolution» («den ærerike revolusjonen») i England i 1688 har blitt sett på som en av inngangsportene til vår moderne verden med demokrati og menneskerettigheter. Men flere aspekter ved den engelske revolusjonen passer overhodet ikke inn i denne fremskrittsfortellingen.

Forestillingen om «The Glorious Revolution» som en av forutsetningene for den moderne verden finnes i sin mest innflytelsesrike form i «the Whig interpretation of history». Enkelt formulert: Historien er en fremskrittsfortelling som kulminerer i vår samfunnsform som den frieste i menneskehetens historie. Hvor...