Om forfatteren

Frode Ulvund

(f. 1969) er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om temaer innen disiplineringshistorie, rettshistorie, friluftslivshistorie og religionspolitikk.

Nasjonens anti-borgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964, har nylig kommet ut på Cappelen Damm Akademisk.

«Mormoner bør ikke taales i Norge»

Postet i historie av Frode Ulvund 13. desember 2017

«Sandelig! Hverken Jøderne eller Jesuitterne med al deres Snuhed [Sluhet] tilsammenlagt ville kunne udrette saa meget Ondt som Mormonerne, hvis de skulle faa rigtig Fodfeste her i Landet». Slik ble mormoner omtalt i Morgenbladet i 1852. Mer enn 100 år senere ble de fortsatt sett på som «pirater» og nektet formell godkjennelse som religionssamfunn.

Grunnlovens forbud mot jøder fram til 1851 og jesuittenes utestengelse fram til 1956, er godt kjent for de fleste. Men de var ikke de eneste religiøse gruppene som ble forsøkt holdt ute av landet. Samme året som «jødeparagrafen» ble opphevet, kom de første misjonærer fra Jesu kristi kirke av de siste dagers h