Om forfatteren

Harald Høiback

er oberstløytnant i Luftforsvaret og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole. I tillegg til tjeneste i Forsvarsdepartementet og ved diverse skoler i Forsvaret, inkluderer hans militære karriere tjeneste i Finnmark under den kalde krigen, og stabsstillinger i Afghanistan. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.

Høiback er aktuell med boka Forsvaret – et kritisk blikk fra innsiden. I 2014 ga han ut Krigskunstens historie.

Tidenes viktigste slag

Postet i historie av Harald Høiback 25. september 2014

Slaget ved Marne i september 1914 markerte at krig ikke lenger er et politisk verktøy, men et ustyrlig monster det er ytterst vanskelig å kontrollere. Å kåre hvilket slag i historien som er det viktigste, er sannsynligvis like vanskelig som å kåre tidenes beste fotballspiller. Historien er full av dem, og de tilhører ulike epoker […]

Dette var ikke et slag slik man kjente dem fra Stiklestad, Breitenfeld og Waterloo. Dette var ikke et slag som fant sted på et jorde og varte noen timer. Slaget varte en uke, minst, og strakte seg over mange hundre kilometer, og det involverte mer enn to millioner soldater. Hva er det så som gjør at jeg mener at dette

Nobel og tomhetens strategi

Postet i historie av Harald Høiback 12. desember 2016

«Nobel» er en god dramaserie. Den hadde vært enda bedre hvis den hadde fortalt hvor uklart mandatet til de militære styrkene i Afghanistan faktisk var. I høst har NRK-serien «Nobel – fred for enhver pris» høstet anerkjennelse fra mange kanter. Det er en spennende og godt fortalt historie, og den delen som følger en norsk […]

«Nobel» er en god dramaserie. Den hadde vært enda bedre hvis den hadde fortalt hvor uklart mandatet til de militære styrkene i Afghanistan faktisk var. I høst har NRK-serien «Nobel – fred for enhver pris» høstet anerkjennelse fra mange kanter. Det er en spennende og godt fortalt historie, og den delen som følger en norsk avdeling i Af