Om forfatteren

Ketil Knutsen

er førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.

Konstruktiv historiefortelling

Postet i historie av Ketil Knutsen 6. mai 2014

Konstruktiv historiefortelling Hvilke historier vi tar med oss videre og hvordan vi fortolker dem, vil påvirke hvordan vi forholder oss til politikk og demokrati og hvilket samfunn vi får. I nasjonsbyggingen var fortellingen om grunnloven av 1814 viktig for å bygge fedrelandskjærlighet. Etter krigen bidro historier om okkupasjon og frigjøring til å samle det norske […]

Konstruktiv historiefortelling Hvilke historier vi tar med oss videre og hvordan vi fortolker dem, vil påvirke hvordan vi forholder oss til politikk og demokrati og hvilket samfunn vi får. I nasjonsbyggingen var fortellingen om grunnloven av 1814 viktig for å bygge fedrelandskjærlighet. Etter krigen bidro historier om okkupasjon og fr