Om forfatteren

Rolf Hobson

Rolf Hobson er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har fagkretsen historie, sosialøkonomi og russisk fra Universitetet i Oslo og dr.art.-graden fra NTNU.

Oligarki og frihet i England etter 1688

Postet i historie av Rolf Hobson 10. oktober 2016

«The Glorious Revolution» («den ærerike revolusjonen») i England i 1688 har blitt sett på som en av inngangsportene til vår moderne verden med demokrati og menneskerettigheter. Men flere aspekter ved den engelske revolusjonen passer overhodet ikke inn i denne fremskrittsfortellingen.

Forestillingen om «The Glorious Revolution» som en av forutsetningene for den moderne verden finnes i sin mest innflytelsesrike form i «the Whig interpretation of history». Enkelt formulert: Historien er en fremskrittsfortelling som kulminerer i vår samfunnsform som den frieste i menneskehetens historie. Hvorfor

Slaveri og demokrati i USA

Postet i historie av Rolf Hobson 12. oktober 2016

Den amerikanske grunnloven grunnla USAs demokrati. Grunnloven har blitt lovprist som den første som eksplisitt påberopte seg universelle menneskerettigheter, og for sin betydning i en av vestens fremste suksesshistorier: demokratisk kapitalisme.

Men den opprettholdt også slaveriet som institusjon, ekskluderte kvinner fra borgerrettigheter og innledet en ekspansjon som skulle frata den innfødte befolkningen all jord og all fremtid i den nye nasjonen. Slaveriets rolle under og etter den amerikanske revolusjonen har vært gjenstand for intens forskning og debat

Hvordan forstå populismen i valgåret 2016?

Postet i historie av Rolf Hobson 14. oktober 2016

I denne pausen mellom Brexit og en mulig president Trump vil en lete etter historiske paralleller til dagens populistiske opprør mot elitene i Europa og USA.

Mange ser likheter mellom børskrakkene i 1929 og 2008, og det er fristende å peke på hvordan fascismen og kommunismen fikk masseoppslutning under den påfølgende store depresjonen. Det er imidlertid vanskelig å vite hvor mye den sammenlikningen kan fortelle oss, fordi det er umulig å skille kapitalismens krise fra f