Historie og filosofi. Spesial

Postet i historie 26. februar 2017 av Heidi Helgestad

Velkommen til helaften i forlagshuset i Oslo torsdag 23. mars fra kl. 18. Vi lanserer nye utgaver av lærebøkene i faget Historie og filosofi skrevet etter revidert læreplan (2016).

Historie og filosofi 1 og 2 Revisjon, læreplan og endringer presenteres av forfatterne Atle Sævareid og Tommy Moum. Simone de Beauvoirs Alderdommen i eksistensfilosofisk perspektiv. Professor og medforfatter på Historie og ...

Nye lærebøker i Historie og filosofi

Postet i historie 15. august 2016 av kalleberg

Som mange allerede vet, er vi i Cappelen Damm  i full gang med å revidere lærebøkene i faget historie og filosofi. Nye utgaver kommer våren 2017. De vil naturligvis fange opp endringene i læreplanen. I tillegg vil nesten halvparten av kapitlene være helt nyskrevne (kapittel 1-3 i bok 1, og 1-2 i bok

2). Vi gjør nå utkast til åpningskapitlene i begge de reviderte versjonene tilgjengelig, samt kapittel 1 (om oldtiden) i Historie og filosofi 1. Særlig verdt å merke seg er den filosofiske samtalen som nå er løftet tydeligere fram til starten av hvert tema. Vi tror det er viktig å engasjere elevene enda mer i...

Revidert læreplan i historie og filosofi

Postet i historie 15. august 2016 av Tommy Moum

Den nye læreplanen i Historie og filosofi er nå godkjent av Udir. Endringene er ikke så store som man kanskje kunne ha ventet. Derfor er den også gjeldende for begge årstrinn allerede nå (HiFi2 venter altså IKKE til 2017, som tidligere varslet fra Udirs side).

Enkelte kapitler er nærmest identiske med den gamle planen, mens andre har fått noen viktige kutt. Et par steder har nye punkter kommet inn, men for det aller meste er det språklige forenklinger. Disse presiseringene får ikke så store følger for temautvalget, men de gjør planen noe enklere å lese og forstå....