Kypros-konflikten: Endelig fred i «diplomatenes gravlund»?

Postet i historie 18. januar 2017 av Helge Jensehaugen

Espen Barth Eide har siden mai 2015 vært megler i forhandlinger mellom greskkypriotene og tyrkiskkypriotene. Barth Eide er langt fra den første megleren; siden krigen mellom den tyrkiskkypriotiske minoriteten og den greskkypriotiske majoriteten brøt ut på midten av 1950-tallet, har en rekke

ulike meglere forsøkt å løse den gjenstridige Kypros-konflikten, og Kypros har av god grunn fått tilnavnet «diplomatenes gravlund». Forhåpentligvis blir han den siste, slik at den splittede øya i det østlige Middelhavet, med Europas siste delte hovedstad, endelig kan gjenforenes. FNs spesialutsending Espen Ba...

Nobel og tomhetens strategi

Postet i historie 12. desember 2016 av Harald Høiback

«Nobel» er en god dramaserie. Den hadde vært enda bedre hvis den hadde fortalt hvor uklart mandatet til de militære styrkene i Afghanistan faktisk var. I høst har NRK-serien «Nobel – fred for enhver pris» høstet anerkjennelse fra mange kanter. Det er en spennende og godt fortalt historie, og den

delen som følger en norsk avdeling i Afghanistan har fått skryt for å gi en god fremstilling av virkeligheten slik den ble opplevd av dem som var der. Uklare motiver Fremdriften i serien er som vanlig basert på at gjenkjennbare beveggrunner og motiver flettes inn i hverandre på uklare og overraskende måte...

Sjørøveri og folkerett

Postet i historie 12. desember 2016 av Magne Frostad

Pirater i eventyr og virkelighet. I populærkulturen møter vi piratskikkelsen i dramaer lagt til det klassiske pirateriets gullalder, ca. 1700-1730. Typiske eksempler er kapteinene Jack Sparrow fra filmserien Pirates of the Carribean og James Flint fra tv-serien Black Sails.

I min ferske bok, Voldelige hav. Pirateri og jus, tar jeg for meg sjørøveriet og kaperfartens historie. Hovedfokus er lagt på dagens pirater, som nok er mindre eksentriske enn de nevnte, og ofte inngår i organiserte kriminelle nettverk, der løsepenger for mannskap, skip og last er målet. For den klassiske sjørø...

Hvordan forstå populismen i valgåret 2016?

Postet i historie 14. oktober 2016 av Rolf Hobson

I denne pausen mellom Brexit og en mulig president Trump vil en lete etter historiske paralleller til dagens populistiske opprør mot elitene i Europa og USA.

Mange ser likheter mellom børskrakkene i 1929 og 2008, og det er fristende å peke på hvordan fascismen og kommunismen fikk masseoppslutning under den påfølgende store depresjonen. Det er imidlertid vanskelig å vite hvor mye den sammenlikningen kan fortelle oss, fordi det er umulig å skille kapitalismens krise ...