Alle tiders historie

Alle tiders historie er et nytt historieverk for videregående skole. Det nye verket bygger på bred erfaring med undervisning etter den nye læreplanen. Dette er læreverket for et «alle tiders» fag under tidspress!

Bak Alle tiders historie står en nyetablert forfattergruppe, du møter dem i filmen. Forfatterne er Kåre Dahl-MartinsenTrond HeumTommy Moum og Ola Teige. De har ulik bakgrunn og forskjellige tidsperioder som kjerneområder. Men til felles har de et sterkt faglig engasjement og lyst til å skrive og formidle til ungdom.

Læreverket har en design vi er stolte av. Sidene er todelte gjennom hele boken. Den løpende historiefortellingen om mennesker og tid er tett knyttet til rammetekster og bilder som dekker «historieforståelse og metode». Elevene finner alt stoff der det hører hjemme. Se filmen, der forfatterne presenterer verket.

Nettressursene vil fortsatt være gratis for elevene, men har mye nytt innhold.

Lærerressursen (kr 195 per år) har en film- og bildebank som kan brukes sammen med de ferdige oppleggene og forslag til prøver, årsplaner med mer. Læreren får tilgang til Historisk atlas digital. Se innlegget her om Pionerbosetningen i Norge.

Nobels fredspriser til besvær for Norge? Carl von Ossietsky og Liu Xiaobo

Postet i historie 8. desember 2017 av Kåre Dahl Martinsen

Av alle som har mottatt Nobels fredspris er det kun to som har dødd i fangenskap: tyske Carl von Ossietzky som ble tildelt prisen i 1936, to år før han døde, og kineseren Liu Xiaobo som fikk prisen i 2010. Liu døde i 2017. Begge mottok Fredsprisen for sitt arbeid mot politisk undertrykking og for de

mokrati. I begge tilfeller ble fredspristildelingene møtt med kraftige reaksjoner fra myndighetene i vinnernes hjemland.   Offisielle fordømmelser og advarsler Tysklands offisielle nyhets- og billedbyrå under Hitler-regimet, Deutsches Nachrichtenbüro, trykte følgende reaksjon på Ossietzkys freds...

Holocaust og elever

Postet i historie 23. november 2017 av Kirsten Meadow

En sentral del av vårt arbeid som formidlere ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter) er å ha undervisningsopplegg med besøkende skoleklasser. Fokuset tilpasses lærerens ønske, men dreier seg i hovedsak om det norske Holocaust, nazismen som ideologi og årsaksforklarin

ger til folkemordet på de jødiske europeerne. Elevene som kommer er enten ungdomsskole- eller videregåendeelever. Deres forkunnskaper er høyst varierende, og vi legger uansett opp til at lærere kan ta med klassen som introduksjon til temaet, uten å ha gjort noe forarbeid. Selv om ingen klasser er like,...

Muntlig eksamen i historie

Postet i historie 27. mars 2015 av Heidi Helgestad

Høsten 2013 ble det gjort en forskriftsendring for gjennomføring av muntlig eksamen som gjelder fra våren 2014. Trond Heum går gjennom de viktigste endringene i forskriftene i videoforedraget.

I foredraget som han holdt på Cappelen Damms historieseminar 2015, la Trond fram en rekke forslag til bruk av forberedelsesdagen og temaer og problemstillinger til muntlig eksamen i historie. Trond Heum e...

Cappelen Damms historieseminar 2015

Postet i historie 26. mars 2015 av Heidi Helgestad

Skjør fred eller ny kald krig? Kan vi lære noe av historien? En romersk militærstrateg sa en gang at «den som ønsker fred, må være forberedt på krig». Er det historiens dom? Krig og konflikter har preget det 20. århundret, men også forsøk på å skape avspenning og fred. Noen ganger l

ykkes man, andre ganger går det helt galt. Du kan se de faglige foredragene i videospilleren ovenfor, foredraget om muntlig eksamen i historie finner du i et eget innlegg her på Fagsnakk. FOREDRAGENE "En ny verdensorden" i historisk perspektiv: 1919, 1945 og 1989 De institusjonelle forsøkene på å skap...