Alle tiders historie

Alle tiders historie er et nytt historieverk for videregående skole. Det nye verket bygger på bred erfaring med undervisning etter den nye læreplanen. Dette er læreverket for et «alle tiders» fag under tidspress!

Bak Alle tiders historie står en nyetablert forfattergruppe, du møter dem i filmen. Forfatterne er Kåre Dahl-MartinsenTrond HeumTommy Moum og Ola Teige. De har ulik bakgrunn og forskjellige tidsperioder som kjerneområder. Men til felles har de et sterkt faglig engasjement og lyst til å skrive og formidle til ungdom.

Læreverket har en design vi er stolte av. Sidene er todelte gjennom hele boken. Den løpende historiefortellingen om mennesker og tid er tett knyttet til rammetekster og bilder som dekker «historieforståelse og metode». Elevene finner alt stoff der det hører hjemme. Se filmen, der forfatterne presenterer verket.

Nettressursene vil fortsatt være gratis for elevene, men har mye nytt innhold.

Lærerressursen (kr 195 per år) har en film- og bildebank som kan brukes sammen med de ferdige oppleggene og forslag til prøver, årsplaner med mer. Læreren får tilgang til Historisk atlas digital. Se innlegget her om Pionerbosetningen i Norge.

Cappelen Damms historieseminar 2014

Postet i historie 25. mars 2014 av Heidi Helgestad

I Norge står 2014 i 1814’ s tegn, med et stort anlagt jubileum om selvstendighet og begynnelsen på det moderne Norge. I resten av Europa er det annerledes. Der er det 1914, hundreårsmarkeringen for utbruddet av første verdenskrig som står i fokus.

Urkatastrofen som felte fire keiserriker og slapp løs kommunismen, fascismen og den totale krig i verden. Selv Norge ble merket av krigen på mange måter. Hvilke linjer kan vi trekke fra disse to skjebneårene opp til vår tid? Vårt årlige historieseminar var fredag 21. mars på det nye Astrup Fearnley Museet,...

Cappelen Damms historieseminar 2013

Postet i historie 11. september 2013 av Heidi Helgestad

Fikk du ikke med deg historieseminaret i Oslo i mai? Her kan du se alle fem foredragene. På Cappelen Damm TV kan du se flere foredrag fra blant annet tidligere historieseminarer.

Alle tiders historie. Presentasjon av det nye læreverket ved to av forfatterne, Trond Heum og Tommy Moum, begge er lektorer med bred undervisningserfaring. Nye perspektiver på 1814. Hvordan går man fra diktatur til demokrati? Hvordan bygger man en ny stat? Ola Teige...

Alle tiders historie. Nytt læreverk.

Postet i historie 13. mars 2013 av Heidi Helgestad

Alle tiders historie er læreverket for et «alle tiders» fag som er under tidspress! Se de fire forfatterne presentere verket som har et unikt design der stoffet om historieforståelse og metode ligger parallelt med den løpende fortellingen om mennesker i tid.

Læreverket kommer som ettbindsutgave for vg2 og vg3 i mai 2013. To-bindsutgaven kommer i løpet av skoleåret 2013/2014....

Alle tiders historie. Møt forfatterne.

Postet i historie 13. mars 2013 av Heidi Helgestad

Alle tiders historie er et nytt historieverk for fellesfaget historie i videregående skole. Det nye verket bygger på et bredt erfaringsgrunnlag med ny læreplan og undervisningspraksis. Forfatterne er en gruppe på fire, der to er erfarne lektorer og har skrevet lærebøker tidligere, og to er forskere.

Alle fire bidrar sterkest innenfor sine interesseområder og med ulike kompetanseområder: oppdatert forskning og undervisningserfaring....