Redaksjonen

Oppdatert 26. november 2012 av Anne Nygård

Redaksjonen bak norsk- og historiebloggene er en allsidig gjeng!

I vår redaksjon jobber vi med fagene norsk, historie, geografi, religion og alle samfunnsfagene til videregående skole.

Martin Austnes

er redaktør for historie og samfunnsfag for videregående skole. Martin har en doktorgrad i historie fra UiO med engelsk i fagkretsen, og er levende opptatt av sine fag og formidlingen av dem.Inger Hilde Killerud

er redaktør i videregående, og jobber med samfunnsfagene, historie, kommunikasjon og kultur og norskfaget. Hovedfag i historie fra UiO, med statsvitenskap, filosofi og nordisk i fagkretsen. Har jobbet som lærer på Frogn videregående skole.Kirsten Kalleberg

er redaktør i videregående, og jobber med norskfaget og programfagene kommunikasjon og kultur og historie og filosofi. Hovedfag i litteraturvitenskap fra UiO, med nordisk, filosofi og psykologi i fagkretsen. Har jobbet som norsklærer på Rosenvilde videregående skole, sensor i norsk for The International Baccalaureate Organization og lærer på UiOs internasjonale sommerskole. Tidligere skriftstyreleder i Landslaget for norskundervisning.kirsten.kalleberg@cappelendamm.no
Hege Simensen Hermo

er redaksjonssjef og redaktør for religion og samfunnsfag. Hun har undervisningserfaring fra Frogn vgs og Ås ungdomsskole. Hege er religionshistoriker, men har også nordisk og statsvitenskap i fagkretsen.Charlotte Hole

er redaktør for norskfaget i videregående og har ansvar for blant annet yrkesfagverket Kontakt. Hun har mastergrad i nordisk fra UiO og har undervist i norsk i videregående skole.Heidi Helgestad

er markedsansvarlig for fagene norsk, samfunnsfagene og historie på videregående skole. Hun har utdannelse i  markedsføring, kommunikasjon og nordisk (UiO).