Holocaust og elever

Postet i historie 23. november 2017 av Kirsten Meadow

En sentral del av vårt arbeid som formidlere ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter) er å ha undervisningsopplegg med besøkende skoleklasser. Fokuset tilpasses lærerens ønske, men dreier seg i hovedsak om det norske Holocaust, nazismen som ideologi og årsaksforklarin

ger til folkemordet på de jødiske europeerne. Elevene som kommer er enten ungdomsskole- eller videregåendeelever. Deres forkunnskaper er høyst varierende, og vi legger uansett opp til at lærere kan ta med klassen som introduksjon til temaet, uten å ha gjort noe forarbeid. Selv om ingen klasser er like,...

Nye lærebøker i Historie og filosofi

Postet i historie 15. august 2016 av kalleberg

Som mange allerede vet, er vi i Cappelen Damm  i full gang med å revidere lærebøkene i faget historie og filosofi. Nye utgaver kommer våren 2017. De vil naturligvis fange opp endringene i læreplanen. I tillegg vil nesten halvparten av kapitlene være helt nyskrevne (kapittel 1-3 i bok 1, og 1-2 i bok

2). Vi gjør nå utkast til åpningskapitlene i begge de reviderte versjonene tilgjengelig, samt kapittel 1 (om oldtiden) i Historie og filosofi 1. Særlig verdt å merke seg er den filosofiske samtalen som nå er løftet tydeligere fram til starten av hvert tema. Vi tror det er viktig å engasjere elevene enda mer i...

Film i historieundervisningen

Postet i historie 26. august 2015 av Trond Heum

Vi kan ha stor nytte av film i historiefaget. Det forutsetter at den gode historielæreren også har litt kunnskaper om film og didaktiske perspektiv på hvordan film kan brukes i undervisningen.

Spillefilmer og TV-drama med historisk innhold appellerer til et stort publikum, og elevene vil gjerne se film i historieundervisningen. Men hvordan kan historielæreren dra mest mulig nytte av filmmediet? Historielærere har lang erfaring med dokumentarfilmer i undervisningen. Men det er ikke denne sjangeren vi...

Muntlig eksamen i historie

Postet i historie 27. mars 2015 av Heidi Helgestad

Høsten 2013 ble det gjort en forskriftsendring for gjennomføring av muntlig eksamen som gjelder fra våren 2014. Trond Heum går gjennom de viktigste endringene i forskriftene i videoforedraget.

I foredraget som han holdt på Cappelen Damms historieseminar 2015, la Trond fram en rekke forslag til bruk av forberedelsesdagen og temaer og problemstillinger til muntlig eksamen i historie. Trond Heum e...