Nye lærebøker i Historie og filosofi

Postet i historie 15. august 2016 av kalleberg

Som mange allerede vet, er vi i Cappelen Damm  i full gang med å revidere lærebøkene i faget historie og filosofi. Nye utgaver kommer våren 2017. De vil naturligvis fange opp endringene i læreplanen. I tillegg vil nesten halvparten av kapitlene være helt nyskrevne (kapittel 1-3 i bok 1, og 1-2 i bok

2). Vi gjør nå utkast til åpningskapitlene i begge de reviderte versjonene tilgjengelig, samt kapittel 1 (om oldtiden) i Historie og filosofi 1. Særlig verdt å merke seg er den filosofiske samtalen som nå er løftet tydeligere fram til starten av hvert tema. Vi tror det er viktig å engasjere elevene enda mer i...

Film i historieundervisningen

Postet i historie 26. august 2015 av Trond Heum

Vi kan ha stor nytte av film i historiefaget. Det forutsetter at den gode historielæreren også har litt kunnskaper om film og didaktiske perspektiv på hvordan film kan brukes i undervisningen.

Spillefilmer og TV-drama med historisk innhold appellerer til et stort publikum, og elevene vil gjerne se film i historieundervisningen. Men hvordan kan historielæreren dra mest mulig nytte av filmmediet? Historielærere har lang erfaring med dokumentarfilmer i undervisningen. Men det er ikke denne sjangeren vi...

Muntlig eksamen i historie

Postet i historie 27. mars 2015 av Heidi Helgestad

Høsten 2013 ble det gjort en forskriftsendring for gjennomføring av muntlig eksamen som gjelder fra våren 2014. Trond Heum går gjennom de viktigste endringene i forskriftene i videoforedraget.

I foredraget som han holdt på Cappelen Damms historieseminar 2015, la Trond fram en rekke forslag til bruk av forberedelsesdagen og temaer og problemstillinger til muntlig eksamen i historie. Trond Heum e...

Cappelen Damms historieseminar 2014

Postet i historie 25. mars 2014 av Heidi Helgestad

I Norge står 2014 i 1814’ s tegn, med et stort anlagt jubileum om selvstendighet og begynnelsen på det moderne Norge. I resten av Europa er det annerledes. Der er det 1914, hundreårsmarkeringen for utbruddet av første verdenskrig som står i fokus.

Urkatastrofen som felte fire keiserriker og slapp løs kommunismen, fascismen og den totale krig i verden. Selv Norge ble merket av krigen på mange måter. Hvilke linjer kan vi trekke fra disse to skjebneårene opp til vår tid? Vårt årlige historieseminar var fredag 21. mars på det nye Astrup Fearnley Museet,...