Lærere kan ikke opphavsrett!

Postet i norsk 5. januar 2017 av Kjetil Nordengen

Hvordan kan lærere formidle kunnskap om opphavsrett til en generasjon flasket opp på Popcorn Time og delekultur? Elevforlaget er et nytt undervisningsopplegg som kanskje kan hjelpe deg på veien.

Poenget med påstanden over er selvfølgelig ikke at lærere har spesielt dårlig kunnskap om opphavsrett. Tittelen er bare brukt for å få oppmerksomheten din rettet mot en lengre tekst om opphavsrett. Antakeligvis kan lærere mer om temaet enn de fleste. Men en viktig forskjell er at lærere i tillegg skal fo...

Hele Holbergs forfatterskap er nå på nett!

Postet i norsk 15. september 2016 av Gunnar Siverstsen

Nå er hele Holbergs forfatterskap på nettet. Alt er gratis. Ingen prøver å selge det. Derfor «annonserer» jeg den nye faglige ressursen med en artikkel.

Nettutgaven heter Ludvig Holbergs Skrifter. Den har originaltekster med nyskrevne innledninger, kommentarer og ordforklaringer. Den er forskningsbasert med tekstredegjørelse og oppdaterte referanser til Holberg-litteraturen. Med søkefunksjonen kan du lete på tvers av alle tekster. Du finner utgaven både på ...

Hvordan skal Ida lære å skrive fagartikkel?

Postet i norsk 5. september 2016 av Liv Guneriussen

Hva slags tilbakemeldinger kan læreren gi for å hjelpe Ida å skrive en god fagartikkel? Ida er elev i programfaget Politikk og menneskerettigheter.

Hun har fått i oppgave å skrive en drøftende tekst om høyrepopulistiske partier i Europa. Mange eksamensoppgaver i Politikk og menneskerettigheter forutsetter at eleven skriver en lengre sammenhengende tekst. Den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg skriftlig i faget innebærer at elevene skal ...

Moment vg3: Bla i boken her!

Postet i norsk 11. august 2016 av Heidi Helgestad

Moment Vg3 til norsk vg3 studieforberedende er nyskrevet i 2016 og følger revidert læreplan fra 2013 og endringene i eksamensoppgavene.

...