Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Postet i norsk 2. juni 2016 av Kirsten Kalleberg
Swithun Crowe. Flickr CC

Fra høsten 2015 har minoritetsspråklige elever med kort botid kunnet få opplæring og sluttvurdering etter en egen læreplan i norsk på alle tre årstrinn. Planen fikk navnet Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge. Betingelsene for å bruke planen er at elevene har rett til særskilt norskopplæring, og at de mindre enn seks års botid i Norge ved fullført skolegang. Kravet om kort botid kan fravikes for elever som har behov for særskilt norskopplæring selv om de har bodd mer enn seks år i Norge. Det er frivillig å følge denne planen, men det er viktig å opplyse om at den gir den samme kompetansen som den ordinære norskplanen. Det som skiller den fra den ordinære norskplanen, er at den har et tydeligere språklæringsperspektiv, og at den tar hensyn til at elevene har en annen språklig og kulturell bakgrunn enn de norske elevene.

I mai 2016 kom meldingen om at planen er endelig vedtatt og gjort gjeldende fra og med skoleåret 2016 – 2017. Den har nå skiftet navn til Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Foreløpig er det bare elever som kan ta denne planen i bruk. Den gjelder altså ikke for privatister og voksne. Hvordan situasjonen kommer til å bli for dem er på nåværende tidspunkt ikke avgjort.

Dette skriver Anne Lene Berge, som har lang erfaring bak seg som norsklektor, lærebokforfatter av bl.a. SporNye vegar til nynorsk og Moment. Les hele Berges tekst om læreplansituasjonen og få noen konkrete undervisningstips til denne elevgruppen på lærernettstedet til Moment Vg1 (krever innlogging). Det kommer mer om tilrettelegging på lærernettstedet utover høsten. Følg med under «Tilrettelagte opplegg»! Lærernettstedet til Moment er gratis i kommende skoleår, men man må registrere seg for å få tilgang. Les om hvordan det gjøres her.

Om forfatteren

Kirsten Kalleberg er redaktør for norskfaget for videregående og programfagene kommunikasjon og kultur og historie og filosofi. Ansvarlig for norskverket Moment. Hovedfag i litteraturvitenskap fra UiO, med nordisk, filosofi og psykologi i fagkretsen. Har jobbet på Rosenvilde videregående skole, som sensor i norsk for The International Baccalaureate Organization og lærer på UiOs internasjonale sommerskole. Tidligere skriftstyreleder i Landslaget for norskundervisning.

Kommentar

  1. Merkeleg at ein går i gang med opplæring i norsk utan å definere kva norsk språk i røynda er. Er det skriftleg bokmål eller skriftleg nynorsk? Eller er det opplærig på dialekten der eleven bur? Er det tame i å snakke bokmål eller nynorsk eller dialekt? Når vi veit at 7/8 delar av folket i landet talar dialekt, skal innvandrar då lære bokmål som ingen i landet talar? Så vidt eg veit så er det berre Finn Erik Vinje som talar korrekt bokmål. Kvifor må vi alle lære bokmål, frå Nordkapp til Lindesnes? Vi snakkar då eit anna morsmål?

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.