Moment vg3: Bla i boken her!

Postet i norsk 11. august 2016 av Heidi Helgestad

Moment Vg3 til norsk vg3 studieforberedende er nyskrevet i 2016 og følger revidert læreplan fra 2013 og endringene i eksamensoppgavene.

Forside-Moment-vg3-strek-web.png

Moment Vg3 kommer på lager 22. august og ut til skolene ca 30. august. I mellomtiden kan dere lese og bla i hele boken her fram til midten av september.

 

Bla i boken her!

KAPITTEL 1 og 2 MOMENT VG3 

Vi sender vurderingseksemplar til fagledere i norsk ved alle skoler som har norsk sf og lærere som har forhåndsbestilt vurderingseksemplar.

Litteratur- og kulturstoffet i Vg3-boka

Litteraturhistorien etter 1870 kan ikke struktureres like klart i avsluttede epoker som i Vg2-stoffet. Realisme og modernisme er på mange måter motsetninger både som epoker og stilidealer, men samtidig er de resultater av noe av den samme samfunns- og kulturutviklingen, og derfor også tett forbundet. Vi starter med det moderne gjennombrudd og etableringen av realismen og naturalismen. Deretter introduserer vi modernisme-begrepet allerede på 1890-tallet.

Vi vier vi den såkalte gullalderen en god del plass, samtidig som vi etablerer begrepsparet realisme/modernisme (knyttet til både litterær form, innhold, litteratursyn og livsoppfatning), som deretter følger oss utover hele 1900-tallet og frem til vår egen tid. Bare slik kan vi formidle at modernisme/realisme ikke er epoker som går over, a la barokken og renessansen, men litterære trender som delvis veksler på å dominere og delvis eksisterer samtidig – og som også (for eksempel i vår egen tid) kan knyttes til høy og lav litteratur.

Læreverket Moment

Moment gir elevene god og konkret støtte i arbeidet med norskfaget. Forfatterne viser både i teori og i praksis hva det vil si å videreutvikle sin lese- og skrivekompetanse på et videregående nivå. Elevene blir tatt med på tankerekker og drøftinger før de får konklusjoner og oppskrifter. Denne strukturen er valgt for å gi elevene bedre læringsutbytte.

Modelltekster og modellering
Forfatterne demonstrerer hvordan man kan lese tekster med større utbytte gjennom konkrete og grundige modellesninger av ulike tekster. Modelltekster skrevet av både elever og lærere forbereder elevene til å forstå oppskrifter og skrive sine egne tekster i ulike sjangrer og med ulike formål.

Et design som styrker lesing
Enkelt design med færre illustrasjoner og en sammenhengende tekst uten mange grafiske elementer er et bevisst valg for å gjøre lesingen lettere for elevene.

Grammatikk og skriveråd
Nyttig oppslagsdel om grammatikk og skriveregler på bokmål og nynorsk på nettstedet til Vg1 og i bøkene for Vg2 og Vg3. På elevnettstedet er det mange praktiske oppgaver som hjelper eleven til å forstå og mestre formverket.

Grundig og konkret om retorikk
Moment går inn i retorikken på alle tre årstrinnene og er konkret og fokusert på sentrale begreper slik at eleven skal bli i stand til å mestre disse fullt ut i Vg3.

På nettsiden vår CDU.NO kan du se alle komponentene i læreverket Moment.

Fra filmkomedien "Modern Times" fra 1936 av Charlie Chaplin

Fra filmkomedien «Modern Times» fra 1936 av Charlie Chaplin

STRUKTUREN I MOMENT VG3

Del 1: Litteratur og kultur fra 1870 til i dag
Kapittel 1: Litteratur og kultur 1870  til vår egen tid: Realisme og modernisme
Kapittel 2: Litteratur og kultur 1870-1900
Kapittel 3: Litteratur og kultur 1900-1950
Kapittel 4: Litteratur og kultur 1950 til i dag

Del 2: Språk og kultur
Kapittel 5: Norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1900 til i dag
Kapittel 6: Talemål i Norge
Kapittel 7: Samisk – språk og kultur
Kapittel 8: Nordiske språk

Del 3: Skriftlig og muntlig kommunikasjon
Kapittel 9: Retorikk
Kapittel 10: Argumentasjon
Kapittel 11: Eksamen

Del 4: Skriv riktig på bokmål og nynorsk
Hvorfor er det nyttig å kunne grammatikk?
Morfologi
Syntaks
Språkregler: unngå de vanligste feilene (minikurs)

Del 5: Tekstsamling

Del 6: Oppslagsdel
Liste over språklige virkemidler
Liste over retoriske begreper
Verksregister
Navn- og stikkordsregister

Om forfatteren

Heidi Helgestad
Heidi Helgestad

er markedsansvarlig for fagene norsk, samfunnsfagene og historie på videregående skole. Hun har utdannelse i kommunikasjon og nordisk (UiO).


E-post: heidi.helgestad@cappelendamm.no

Kommentar

  1. Anne Britt Røe Malvik

    Eg tykkjer Moment ser riktig bra ut, har sans for tenkjemåten rundt realisme og modernisme. Retorikken har visst kome for å bli, og da er det fint med ei ny og læreplanjustert framstilling.

  2. Hei, hyggelig at du synes det! Ja, retorikkens rolle ble bare forsterket ved revisjonen av læreplanen, så da er det viktig å følge det skikkelig opp. Det er jo også en egen fagtradisjon og et fag de fleste av oss ikke har studert, derfor tok vi med oss Tor Ivar Østmoe i forfattergruppa, siden han har bakgrunn fra faget. Med vennlig hilsen Kirsten Kalleberg (redaktør)

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.