Hele Holbergs forfatterskap er nå på nett!

Postet i norsk 15. september 2016 av Gunnar Siverstsen

Nå er hele Holbergs forfatterskap på nettet. Alt er gratis. Ingen prøver å selge det. Derfor «annonserer» jeg den nye faglige ressursen med en artikkel.

Nettutgaven heter Ludvig Holbergs Skrifter. Den har originaltekster med nyskrevne innledninger, kommentarer og ordforklaringer. Den er forskningsbasert med tekstredegjørelse og oppdaterte referanser til Holberg-litteraturen. Med søkefunksjonen kan du lete på tvers av alle tekster. Du finner utgaven både på ...

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Postet i norsk 2. juni 2016 av Kirsten Kalleberg

Fra høsten 2015 har minoritetsspråklige elever med kort botid kunnet få opplæring og sluttvurdering etter en egen læreplan i norsk på alle tre årstrinn. Planen fikk navnet Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge. Betingelsene for å br

uke planen er at elevene har rett til særskilt norskopplæring, og at de mindre enn seks års botid i Norge ved fullført skolegang. Kravet om kort botid kan fravikes for elever som har behov for særskilt norskopplæring selv om de har bodd mer enn seks år i Norge. Det er frivillig å følge denne planen, men det ...

Litterære kulturmøter i Norden: Yayha Hassan og Athena Farrokhzad

Postet i norsk 20. april 2016 av Kirsten Kalleberg

Gerd Karin Omdal fra NTNU holdt foredrag om litterære kulturmøter på norskseminaret 8. april. Ett av eksemplene hun brukte var en sammenligning av dikt av de to poetene Yahya Hassan (født 1995) fra Danmark og Athena Farrokhzad (født 1983) fra Sverige. Begge ga ut diktsamlinger i 2013. Ett dikt fra h

ver ble brukt til å eksemplifisere ulike syn på kulturmøter i poetenes foreldregenerasjon. I Farrokhzads dikt uten tittel forteller det lyriske jeget om sin mor som anstrenger seg for å bli så svensk hun kan: "Min mor lät blekmedlet rinna genom syntaxen/På andra sidan skiljetcknet blev hennes stavelser vitare/än e...

Så du vil bli norsklærer?

Postet i norsk 10. april 2016 av Kirsten Kalleberg

Birger Emanuelsen holdt en nyskrevet appell til norsklærere på Cappelen Damms norskseminar fredag 8. april. Her er diktet "Så du vil bli norsklærer":    

    Så du vil bli norsklærer     Om det ikke lyser av deg på tross av alt ikke bli det med mindre det sprenger ut av hjertet ditt og hodet ditt og kjeften din ikke bli det hvis du må sitte i timevis og stirre på en tom skjerm eller lute over et tomt ark ...