Hvordan skal Ida lære å skrive fagartikkel?

Postet i norsk 5. september 2016 av Liv Guneriussen

Hva slags tilbakemeldinger kan læreren gi for å hjelpe Ida å skrive en god fagartikkel? Ida er elev i programfaget Politikk og menneskerettigheter.

Hun har fått i oppgave å skrive en drøftende tekst om høyrepopulistiske partier i Europa. Mange eksamensoppgaver i Politikk og menneskerettigheter forutsetter at eleven skriver en lengre sammenhengende tekst. Den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg skriftlig i faget innebærer at elevene skal ...

Moment vg3: Bla i boken her!

Postet i norsk 11. august 2016 av Heidi Helgestad

Moment Vg3 til norsk vg3 studieforberedende er nyskrevet i 2016 og følger revidert læreplan fra 2013 og endringene i eksamensoppgavene.

...

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Postet i norsk 2. juni 2016 av Kirsten Kalleberg

Fra høsten 2015 har minoritetsspråklige elever med kort botid kunnet få opplæring og sluttvurdering etter en egen læreplan i norsk på alle tre årstrinn. Planen fikk navnet Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge. Betingelsene for å br

uke planen er at elevene har rett til særskilt norskopplæring, og at de mindre enn seks års botid i Norge ved fullført skolegang. Kravet om kort botid kan fravikes for elever som har behov for særskilt norskopplæring selv om de har bodd mer enn seks år i Norge. Det er frivillig å følge denne planen, men det ...

Skriveglede!

Postet i norsk 5. mai 2016 av Kirsten Kalleberg

Nora Dåsnes og Hannah Mileman (begge født 1995) møttes da de begynte i første klasse på Elvebakken videregående skole 2011. Begge skrev, men så begynte de å skrive sammen.

I dag studerer de visuell kommunikasjon ved Kingston universitet i London og skriver sammen ved siden av. Hør foredraget deres fra norskseminaret vårt om skrivetips, den nådeløse overgangen fra skriveopplæring i ungdomsskole til videregående - og bli inspirert av deres forbilledlige bruk av presentasjonsverktøy! ...