Redaksjonen

Oppdatert 26. november 2012 av Mats Smestad Kranmo

I vår redaksjon jobber vi med fagene norsk, historie, geografi, religion og alle samfunnsfagene til videregående skole.

Inger Hilde Killerud

er redaktør i videregående, og jobber med samfunnsfagene, historie, kommunikasjon og kultur og norskfaget. Inger Hilde har mastergrad i historie fra UiO, med statsvitenskap, filosofi og nordisk i fagkretsen. Har jobbet som lærer på Frogn videregående skole.Martin Austnes

er redaktør for historie og samfunnsfag for videregående skole. Martin har en doktorgrad i historie fra UiO med engelsk i fagkretsen, og er levende opptatt av sine fag og formidlingen av dem.

 Hege Simensen Hermo

er redaksjonssjef og redaktør for religion og samfunnsfag. Hege er redaktør på religionsverket I samme verden og samfunnsfagverket Delta! Hun har undervisningserfaring fra Frogn vgs og Ås ungdomsskole. Hege er religionshistoriker, men har også nordisk og statsvitenskap i fagkretsen.Charlotte Hole

er redaktør for norskfaget i videregående og har ansvar for blant annet læreverkt Kontakt. Hun har mastergrad i nordisk fra UiO og har undervist i norsk i videregående skole.Kirsten Kalleberg

er redaktør for norskfaget for videregående og programfagene kommunikasjon og kultur og historie og filosofi. Ansvarlig for norskverket Moment. Hovedfag i litteraturvitenskap fra UiO, med nordisk, filosofi og psykologi i fagkretsen. Har jobbet på Rosenvilde videregående skole, som sensor i norsk for The International Baccalaureate Organization og lærer på UiOs internasjonale sommerskole. Tidligere skriftstyreleder i Landslaget for norskundervisning.Heidi Helgestad

er markedsansvarlig for fagene norsk, samfunnsfagene og historie på videregående skole.