Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Postet i norsk 2. juni 2016 av Kirsten Kalleberg

Fra høsten 2015 har minoritetsspråklige elever med kort botid kunnet få opplæring og sluttvurdering etter en egen læreplan i norsk på alle tre årstrinn. Planen fikk navnet Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge. Betingelsene for å br

uke planen er at elevene har rett til særskilt norskopplæring, og at de mindre enn seks års botid i Norge ved fullført skolegang. Kravet om kort botid kan fravikes for elever som har behov for særskilt norskopplæring selv om de har bodd mer enn seks år i Norge. Det er frivillig å følge denne planen, men det ...

Skriveglede!

Postet i norsk 5. mai 2016 av Kirsten Kalleberg

Nora Dåsnes og Hannah Mileman (begge født 1995) møttes da de begynte i første klasse på Elvebakken videregående skole 2011. Begge skrev, men så begynte de å skrive sammen.

I dag studerer de visuell kommunikasjon ved Kingston universitet i London og skriver sammen ved siden av. Hør foredraget deres fra norskseminaret vårt om skrivetips, den nådeløse overgangen fra skriveopplæring i ungdomsskole til videregående - og bli inspirert av deres forbilledlige bruk av presentasjonsverktøy! ...

Hvem var Hans Nielsen Hauge?

Postet i norsk 7. januar 2016 av Kirsten Kalleberg

"Hans Nielsen Hauge - hvis vi skal tro de menneskene som arresterte ham og satte ham i fengsel i 1804 - var en løgner, en svindler, en fanatiker, en tyv, en idiot og en fornærmelse mot fornuften og religionen. Han var en vanlig bondesønn som er blitt en slags helt i norsk historie, som leder av en religiøs folkebevegelse, helt i overgangen mellom 17- og 1800-tallet."

Slik åpner Trygve Riiser Gundersen ett av sine miniforedrag om Hauge som er publisert på elevnettstedet til Moment Vg2. Norsk for studieforberedende. Hans Nielsen Hauge er kjent for si...

Norskfaget i fremtidens skole

Postet i norsk 1. september 2015 av Lars August Fodstad

Nylig kom sluttrapporten fra det såkalte Ludvigsen-utvalget, som skal legge premissene for utviklingen av skolefagene de neste 20–30 årene. Utvalget byr på gode analyser og forslag til fornyelser, men norskfaget har de ikke helt taket på. Indirekte og taust legges grunnlaget for en radikal endring av skolens største fag.

Ludvigsen-rapporten deler fremtidens læringsbehov inn i fire kompetanse­områder. Først har vi den fagspesifikke kompetansen, altså innhold og arbeidsmåter i hvert enkel...