Så du vil bli norsklærer?

Postet i norsk 10. april 2016 av Kirsten Kalleberg

Birger Emanuelsen holdt en nyskrevet appell til norsklærere på Cappelen Damms norskseminar fredag 8. april. Her er diktet "Så du vil bli norsklærer":    

    Så du vil bli norsklærer     Om det ikke lyser av deg på tross av alt ikke bli det med mindre det sprenger ut av hjertet ditt og hodet ditt og kjeften din ikke bli det hvis du må sitte i timevis og stirre på en tom skjerm eller lute over et tomt ark ...

Modellere litterær analyse: Et leseeksempel!

Postet i norsk 14. mars 2016 av Kirsten Kalleberg

Vi gir ofte elevene i oppgave å analysere og tolke tekster, men presenterer kanskje ikke like ofte våre egne og andres tolkninger?  Å gjøre dette kan det bli god læring av. Her finner du to eksempler du kan bruke i undervisningen.

Modellering Bruk av modelltekster er nyttig både med hensyn til skriftlige og muntlige ferdigheter. Det kan også være nyttig å gi elevene modell-eksempler i lesing. I de to eksemplene vi skal presentere nå, har vi valgt å lage såkalte leseeksempler, der forfatteren viser hva som skjer i hodet til en...

Skriving er et håndverk

Postet i norsk 18. august 2015 av Lars Fr. H. Svendsen

Det skal handle mest om skriving, men også litt om vasking, tennis og å spille cello. Å skrive er et håndverk. Verken mer eller mindre. Som alle andre former for håndverk avhenger det mer enn noe annet av øving. Og veien til autonomi går gjennom imitasjon.

Den amerikanske cellisten Bernard Greenhouse (1916-2011) forteller om da han hadde den store Pablo Casals som læremester: ...