Lærere kan ikke opphavsrett!

Postet i norsk 5. januar 2017 av Kjetil Nordengen

Hvordan kan lærere formidle kunnskap om opphavsrett til en generasjon flasket opp på Popcorn Time og delekultur? Elevforlaget er et nytt undervisningsopplegg som kanskje kan hjelpe deg på veien.

Poenget med påstanden over er selvfølgelig ikke at lærere har spesielt dårlig kunnskap om opphavsrett. Tittelen er bare brukt for å få oppmerksomheten din rettet mot en lengre tekst om opphavsrett. Antakeligvis kan lærere mer om temaet enn de fleste. Men en viktig forskjell er at lærere i tillegg skal fo...

Hele Holbergs forfatterskap er nå på nett!

Postet i norsk 15. september 2016 av Gunnar Siverstsen

Nå er hele Holbergs forfatterskap på nettet. Alt er gratis. Ingen prøver å selge det. Derfor «annonserer» jeg den nye faglige ressursen med en artikkel.

Nettutgaven heter Ludvig Holbergs Skrifter. Den har originaltekster med nyskrevne innledninger, kommentarer og ordforklaringer. Den er forskningsbasert med tekstredegjørelse og oppdaterte referanser til Holberg-litteraturen. Med søkefunksjonen kan du lete på tvers av alle tekster. Du finner utgaven både på ...

Hvordan skal Ida lære å skrive fagartikkel?

Postet i norsk 5. september 2016 av Liv Guneriussen

Hva slags tilbakemeldinger kan læreren gi for å hjelpe Ida å skrive en god fagartikkel? Ida er elev i programfaget Politikk og menneskerettigheter.

Hun har fått i oppgave å skrive en drøftende tekst om høyrepopulistiske partier i Europa. Mange eksamensoppgaver i Politikk og menneskerettigheter forutsetter at eleven skriver en lengre sammenhengende tekst. Den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg skriftlig i faget innebærer at elevene skal ...

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Postet i norsk 2. juni 2016 av Kirsten Kalleberg

Fra høsten 2015 har minoritetsspråklige elever med kort botid kunnet få opplæring og sluttvurdering etter en egen læreplan i norsk på alle tre årstrinn. Planen fikk navnet Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge. Betingelsene for å br

uke planen er at elevene har rett til særskilt norskopplæring, og at de mindre enn seks års botid i Norge ved fullført skolegang. Kravet om kort botid kan fravikes for elever som har behov for særskilt norskopplæring selv om de har bodd mer enn seks år i Norge. Det er frivillig å følge denne planen, men det ...