Påske i Norge – undervisningsopplegg for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 22. mars 2017 av Hilde Mari Haugen

Påsken nærmer seg og er dermed et aktuelt tema også i klasserommet. Tradisjonene er kanskje fremmed for mange av deltakerne, og bakgrunnen for påsken er en lang historie. Påske i Norge er en introduksjon til påskefeiring for andrespråklige. Opplegget gir deltakerne kunnskap både om hvordan påsken feires i dag og om den kristne historien. Mange begreper er forklart og gir dermed et utvidet begrepsapparat.

  Påske i Norge er et undervisningsopplegg laget for ungdomsskoleelever, men vi tror at det kan være nyttig for voksne minoritetsspråklige også. Velg riktig målform og last ned: Påske i Norge_Bokmål ...

Leseopplæring for voksne innvandrere

Postet i norsk andrespråk 8. februar 2017 av Ingrid Alnes Buanes

Jeg er leselærer – og jeg skal forklare hva jeg mener med det. Det er vanskelig å lære å lese samtidig som man lærer et nytt språk. Og det er vanskelig å lære et nytt språk samtidig som man lærer å lese. Mange av deltakerne trenger mye tid på å automatisere det latinske alfabetet, og parallelt med dette skal de bli kjent med en mengde nye teksttyper. Gir vi deltakerne nok interessante lesetekster på riktig språk- og lesenivå, gir vi dem muligheter til å selv ta ansvar for å sette fart i læringsprosessen sin. Det er for meg en viktig læreroppgave.

1. Norskopplæring versus leseopplæring Norsklærer og leselærer Jeg er leselærer. Siden jeg underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er jeg selvfølgelig også norsklærer. Det tok noen år som lærer før jeg ble bevisst på at jeg også var leselærer. Jeg skal forkl...

Engelsk – norskdreperen

Postet i norsk andrespråk 10. januar 2017 av Karina Rose Mahan

Ifølge The English Proficiency Index ligger vi nordmenn på femte plass blant ikke-morsmålstalende i engelskferdigheter. Dette er supre nyheter for oss som skal ut i verden eller jobbe internasjonalt. Det er imidlertid dårlige nyheter for voksne utlendinger som flytter til Norge og som skal lære norsk andrespråk. Min påstand er at engelskferdighetene i Norge forårsaker et lavere norsknivå for voksne utlendinger. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?

  Språk læres ikke bare i klasserommet [caption id="attachment_561" align="alignright" width="300"]...

Jul i Norge – introduksjon til norsk jul for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 5. desember 2016 av Hilde Mari Haugen

Det er adventstid, og kanskje har du noen deltakere som skal feire jul i Norge, men som ikke kjenner de norske juletradisjonene? Hva er Lucia-feiring? Hva er grunnen til at så mange går i kirken på julaften? Kanskje har du noen spesielt språkinteresserte deltakere som spør om hvor e-en i julegave, julepynt, julelys, juleferie osv. kommer fra?

«Jul i Norge» er en introduksjon til norsk jul for andrespråklige. Opplegget er laget for ungdomsskoleelever, men vi tror at det kan være nyttig for voksne minoritetsspråklige også. Gi oss gjerne en tilbakemelding i kommentarfeltet om det. ...

Hei! A2: Samfunnet inn i klasserommet

Postet i norsk andrespråk 1. november 2016 av Hilde Mari Haugen

Er du lærer i norsk som andrespråk og bruker læreverket Hei! - eller vurderer du dette verket som tilrettelegger for differensiering i klasserommet?

Hei! A2 ble lansert tidligere i år, og her kan du se forfatter Vibece Moi Selvik presentere verket. Du får vite mye om bakgrunnen for valgene som er tatt,  konkrete tips til hvordan Hei! A2 kan brukes i undervisningen – og du får mange betraktninger om undervisning av nybegynnere i norsk som andrespråk. Klikk ...

Studieteknikk i norsk som andrespråk

Postet i norsk andrespråk 15. september 2016 av Hashem Jafari

I løpet av fem år i voksenopplæringen fikk jeg bare én time undervisning i studieteknikk. Jeg tror mer kunnskap om studieteknikk og det å lære et nytt språk kunne ha vært av stor betydning for meg på min vei gjennom norskopplæring og grunnskoleopplæring til studiekompetanse.

Å lese på norsk Da jeg bodde på asylmottak, brukte jeg tiden min til på å lære meg å lese norsk. Jeg visste at det var helt nødvendig for å lykkes i Norge. Etter at jeg hadde lært lyder og bokstaver, begynte jeg å lese barnebøker og senere litteratur for voksne. Jeg jobbet etter hvert som bygningsarb...

Oppstartsaktiviteter i norskopplæring

Postet i norsk andrespråk 16. august 2016 av Anita Myskja

Å lære navnene i klassen er en tradisjonell måte å starte året i en norskopplæringsklasse på. Her er noen aktiviteter som kan få litt fart på sakene.

...

Bli kjent- aktiviteter i norskopplæring

Postet i norsk andrespråk 16. august 2016 av Anita Myskja

Etter at navnene i NOA-klassen begynner å feste seg, kan det kanskje være en idé med noen bli-kjent-aktiviteter. Slike aktiviteter kan være med på å styrke gruppefølelsen og kanskje øke tillit og åpenhet i gruppa før man starter med norskopplæring.

Bytt...

Hva gjør en tekst vanskelig for deltakere i norskopplæringen?

Postet i norsk andrespråk 31. mai 2016 av Hilde Haugen

På vårens NOA-seminar hadde vi gleden av å høre Elisabeth Ellingsen snakke om hva som gjør en tekst vanskelig for deltakere i norskopplæringen. Hun tok utgangspunkt i sitt arbeid med Et Dukkehjem, som hun har latt B2-deltakere arbeide med i en språklig bearbeidet versjon. Her kommer det frem hvilke tekstlige grep som gir utfordringer for deltakerne, og hun viser konkrete tilbakemeldinger fra dem. Se den interessante presentasjonen hennes her!

...

Øv til Norskprøven!

Postet i norsk andrespråk 19. april 2016 av Gro Smørdal

I april er det tid for oppmelding til Norskprøven, som avvikles over hele landet siste uka i mai og første uka i juni. I undervisningen gjelder det å øve systematisk på ferdighetene som de voksne elevene i norsk som andrespråk blir prøvd i på eksamen, nemlig snakke, samtale, skrive, lese og lytte.

Jeg underviser på Norskprøvekurs for voksne spor 2/3 og i en spor 1-klasse, der vi har fokus på å trene på digitale ferdigheter. Etter at Norskprøven ble digitalisert, har vi et ansvar for at elevene våre får den treningen de trenger for å kunne ta prøven! «Teach to the test» er ikke bare lov, det er absolutt...