Hei! A1 og A2: Norsk for nybegynnere legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. Hei! dekker målene i læreplanen, og i Hei! A2 vektlegges også samfunnskunnskap. Hei! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læresteder som ønsker å ha all nybegynnerundervisning samlet på tvers av spor, får et verk som alle kan bruke. Hei! passer også godt i klasserom der man ønsker seg en mindre lærerstyrt undervisning. Hei! A1 og A2 er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk: Vibece Moi Selvik og Jon Olav Ringheim.

Du kan lese mer om Hei! her

Hei! A2 tekstbok og arbeidsbok