Ord. Alfabetisering for voksne innvandrere av Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen. Ord 1 er for deltakere som skal lære å lese og skrive og er pedagogisk lagt opp med samtalebilder og lesetekster som ligger nær talespråket og er skrevet i sjangre som man møter i dagliglivet. Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden og trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Her er det ulike typer tekster som dialoger, korte fortellinger, faktatekster, autentiske tekster, litterære tekster og leseøvingstekster. Her kan du lese mer og kjøpe Ord.