Boktips

Boktipsene har ofte en sammenheng med blogginnleggene. Digitale produkter går også inn under boktips

Andrespråksdidaktikk – en innføring gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Utgangspunktet er grunnskolens klasserom, der de fleste lærere på et tidspunkt skal undervise elever med et annet morsmål enn norsk. Forfatterne presenterer kunnskap om andrespråkslæring som disse lærerne trenger, og viser hvordan de kan anvende kunnskapen til å støtte elevenes språklige og faglige utvikling. Boka er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanning og lærere i etterutdanning. Boka kan også være aktuell som en første innføringsbok for studenter i norsk som andrespråk eller lærere i voksenopplæring. Les mer eller bestill Andrespråksdidaktikk - en innføring. Les Marte Monsens blogginnlegg Skriving og skriveundervisning for voksne innvandrere  

Ida-bøkene Gode leseopplevelser også på spor 1 Endelig kan deltakerne på spor 1 kjenne gleden over å lese en skikkelig bok! De tre Ida-bøkene passer for deltakere på spor 1, også for dem som er på vei til A1-nivå.

Hei! A1 og A2: Norsk for nybegynnere legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. Hei! dekker målene i læreplanen, og i Hei! A2 vektlegges også samfunnskunnskap. Hei! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læresteder som ønsker å ha all nybegynnerundervisning samlet på tvers av spor, får et verk som alle kan bruke. Hei! passer også godt i klasserom der man ønsker seg en mindre lærerstyrt undervisning. Hei! A1 og A2 er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk: Vibece Moi Selvik og Jon Olav Ringheim.

Du kan lese mer om Hei! her

Hei! A2 tekstbok og arbeidsbok

Ord. Alfabetisering for voksne innvandrere av Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen. Ord 1 er for deltakere som skal lære å lese og skrive og er pedagogisk lagt opp med samtalebilder og lesetekster som ligger nær talespråket og er skrevet i sjangre som man møter i dagliglivet. Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden og trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Her er det ulike typer tekster som dialoger, korte fortellinger, faktatekster, autentiske tekster, litterære tekster og leseøvingstekster. Her kan du lese mer og kjøpe Ord.  

Meningers mot – netthat og ytringsfrihet i Norge tar for seg norske journalister, redaktører og bloggere som er utsatt for sjikane, trusler og trakassering, og ser på hvordan dette påvirker deres meningsytringer, journalistiske produksjon og offentlige profil. Når går det på helsa løs? Når gjør netthets at du mister dine meningers mot? Mange mener at hetsen som svært ofte rammer kvinner, like godt kunne skjedd menn, det er ikke egentlig kjønnsrelatert. Mens andre er helt klare på at den er nettopp det. Denne boka undersøker hvordan vi rammes ulikt, hvem som hetser og hvilken belastning ulike former for netthets har. Dersom verken sjefen din, politiet, kollegaer eller partner bryr seg eller tar til motmæle, ser det ut til at man er ekstra sårbar for hatytringer. Netthets forblir et demokratisk problem så lenge ansvaret for å håndtere hatytringer er plassert hos mottageren. Norske journalister har varierende oppfatninger om hva som er lurt å gjøre, hvordan man bør håndtere netthets, avhengig av hetsens kontekst og situasjon – det er likevel én ting de er enige om: Snakk om det. Denne boka tar oppfordringen og gir et rammeverk til alle som er interessert i ytringsfrihet, offentlig debatt og knebling av det frie ord.

Norges historie. En innføring er rettet mot fremmedspråklige elever i den videregående skolen og for deltakere i voksenopplæringen med norsk som andrespråk. Hva er en Birkebeiner? Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Språket vårt er fullt av historiske referanser som er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om fortiden. Norges historie. En innføring gir en enkel innføring i historien fra istiden til det moderne Norge. Boka forteller om begivenheter og kjente personer som har hatt betydning for utviklingen av velferd og demokrati, og som har formet det norske språket og kulturarven.

Praktisk norsk 1 og 2 gir god trening i praktisk bruk av norsk, både skriftlig og muntlig. Praktisk norsk 2 gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. Bøkene inneholder varierte tekster og oppgaver. Passer for deltakere med lite skolegang og behov for langsom progresjon.

Folk og røvere i kardemommeby Norsk barnebokklassiker som kan egne seg for voksne som skal lære norsk. Forfatter: Thorbjørn Egner

Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler. Kursdeltakere og studenter med god grunnopplæring i norsk og interesse for grammatikk kan også ha nytte av boka. Grammatiske termer anbefalt av Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet er brukt i boka. Dette er en ny utgave av Spørsmål om grammatikk.