Reformasjonen – undervisningsopplegg for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 28. september 2017 av Hilde Mari Haugen

Luther og reformasjonen for andrespråklige: Modige Martin som forandret Europa I år er det 500 år siden reformasjonen. Man regner datoen da Martin Luther offentliggjorde sine 95 tekser mot avlatshandelen, 31. oktober 1517, som startpunktet for denne store politiske og religiøse o

mveltningen. Vi har laget et undervisningsopplegg om reformasjonen for andrespråklige. Opplegget passer fint som grunnlag for diskusjon, og det finnes ordforklaringer i margen, god bildestøtte og oppgaver til teksten (nederst i dokumentet). Undervisningsopplegget er laget av Ragnhild Bakke Waale. Opplegget pass...

Leseopplæring for voksne innvandrere

Postet i norsk andrespråk 8. februar 2017 av Ingrid Alnes Buanes

Jeg er leselærer – og jeg skal forklare hva jeg mener med det. Det er vanskelig å lære å lese samtidig som man lærer et nytt språk. Og det er vanskelig å lære et nytt språk samtidig som man lærer å lese. Mange av deltakerne trenger mye tid på å automatisere det latinske alfabetet, og parallelt med dette skal de bli kjent med en mengde nye teksttyper. Gir vi deltakerne nok interessante lesetekster på riktig språk- og lesenivå, gir vi dem muligheter til å selv ta ansvar for å sette fart i læringsprosessen sin. Det er for meg en viktig læreroppgave.

1. Norskopplæring versus leseopplæring Norsklærer og leselærer Jeg er leselærer. Siden jeg underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er jeg selvfølgelig også norsklærer. Det tok noen år som lærer før jeg ble bevisst på at jeg også var leselærer. Jeg skal forkl...

Engelsk – norskdreperen

Postet i norsk andrespråk 10. januar 2017 av Karina Rose Mahan

Ifølge The English Proficiency Index ligger vi nordmenn på femte plass blant ikke-morsmålstalende i engelskferdigheter. Dette er supre nyheter for oss som skal ut i verden eller jobbe internasjonalt. Det er imidlertid dårlige nyheter for voksne utlendinger som flytter til Norge og som skal lære norsk andrespråk. Min påstand er at engelskferdighetene i Norge forårsaker et lavere norsknivå for voksne utlendinger. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?

  Språk læres ikke bare i klasserommet [caption id="attachment_561" align="alignright" width="300"]...

Studieteknikk i norsk som andrespråk

Postet i norsk andrespråk 15. september 2016 av Hashem Jafari

I løpet av fem år i voksenopplæringen fikk jeg bare én time undervisning i studieteknikk. Jeg tror mer kunnskap om studieteknikk og det å lære et nytt språk kunne ha vært av stor betydning for meg på min vei gjennom norskopplæring og grunnskoleopplæring til studiekompetanse.

Å lese på norsk Da jeg bodde på asylmottak, brukte jeg tiden min til på å lære meg å lese norsk. Jeg visste at det var helt nødvendig for å lykkes i Norge. Etter at jeg hadde lært lyder og bokstaver, begynte jeg å lese barnebøker og senere litteratur for voksne. Jeg jobbet etter hvert som bygningsarb...

Ytringsfrihet og netthets i Norge

Postet i norsk andrespråk 27. oktober 2015 av Hilde Mari Haugen

Hva er ytringsfrihet i to så ulike land som Norge og Iran? Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hvordan kan sanksjoner fra andre gjøre at vi mister våre meningers mot - og hvordan kan slike ytringsskader reduseres? Se Aina Landsverk Hagens foredrag fra vårens NOA-seminar i Oslo.

De siste...

Læreren – en x-faktor

Postet i norsk andrespråk 17. mars 2015 av Hashem Jafari

I dette innlegget har jeg lyst til å si noe om hvordan du som lærer har stor påvirkning på hvordan en elev i voksenopplæringen ser på seg selv og sine utdanningsmuligheter.

Jeg hadde en lærer på Voksenopplæringen som jeg ofte ble sint på, for det eneste han sa til meg var: ”Dette må du gjøre bedre!”. Kanskje han var sint på meg også. Innlevering nummer 1: ”Dette må du gjøre bedre!”. Innlevering nr 2: ”Dette må du gjøre bedre!”. I to år var det eneste jeg hørte: ”Dette må du gjøre bedre!”. Helt t...

Bekjennelser fra en siddis – norsk som andrespråk

Postet i norsk andrespråk 26. februar 2015 av Karina Rose Mahan

«Kan ikke du snakke normalt?» Dette spørsmålet fikk jeg ofte da jeg underviste i norsk som andrespråk. Jeg jobbet for et privat språkselskap i Oslo, og fikk utallige kommentarer om dialekten min i de fire årene jeg underviste.

Flere av elevene reagerte negativt på måten jeg snakket på. Jeg ble noen ganger bedt om å snakke «ordentlig norsk». Én elev forsøkte til og med å rette på dialekten min. Han var bekymret over at jeg kanskje ikke var klar over at «jeg» uttaltes «jai» og ikke «eg.» Andre elever anså meg som «eksotisk» og et par spurte o...

Norsk som andrespråk – en kort innledning

Postet i norsk andrespråk 15. januar 2015 av Karina Rose Mahan

Norsk som andrespråk (NOA) vil simpelthen si å se på det norske språk fra synsvinkelen til en person med et annet morsmål enn norsk. En person som lærer norsk som sitt andre eller tredje språk kalles gjerne en NOA-elev og har helt andre behov enn dem med norsk som morsmål.

NOA fokuserer mer på det norske språkets oppbygging sammenlignet med andre språk. Man kan da forutsi hvilke problemer NOA-elever vil ha når de skal tilegne seg norsk. Det er spesielt fokus på grammatikk og uttale, men nyere forskning i andrespråkstilegnelse viser at ordforråd også er svært viktig for å få...