Etterutdanning: Lese- og skriveopplæring for voksne minoritetsspråklige deltakere

Postet i norsk andrespråk 29. februar 2016 av Anita Myskja

Minoritetsspråklige som trenger lese- og skriveopplæring ved siden av å lære norsk som andrespråk har oftest behov for en annen type opplæring enn lese- og skrivekyndige. Det finnes nå et etterutdanningskurs for lærere som driver med lese- og skriveopplæring av minoritetesspråklige voksne. Redaksjonen har hatt en prat med Vigdis Rosvold Alver om studiet. Hun har arbeidet i mange år på dette feltet.

  ...