Sankthans og Olsok – undervisningsopplegg for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 16. juni 2017 av Hilde Mari Haugen

For dere som ikke har tatt sommerferie enda kan kanskje dette opplegget om St. Hans og Olsok være aktuelt for neste uke ukes undervisning. Dette er en enkel og oversiktlig tekst om sankthans og olsok, og den passer godt som grunnlag for oppgaver og diskusjon. I margen er det mange ordforklaringer og

det er oppgaver til teksten. Gode bilder gir også viktig støtte. Opplegget er laget med tanke på andrespråklige elever på 8.-10. trinn, men vi tror det kan passe også for voksne innvandrere. Velg riktig målform og last ned: St. Hans og Olsok i Norge_bokmål St. Hans og Olsok i Noreg_nynorsk   NOA-redaksjonen i Cappe...

Skriving og skriveundervisning for voksne innvandrere

Postet i norsk andrespråk 18. mai 2017 av Marte Monsen

Del 1  Hva kjennetegner andrespråkstekster?

Å være skrivelærer for voksne innlærere av et andrespråk er utfordrende på flere måter. I norskopplæringen for voksne innvandrere ser en kanskje først og fremst på skriving som språklæring, men i tillegg er det jo en sosial meningsskapende praksis på samme måte som det er når en skriver på et ...

Påske i Norge – undervisningsopplegg for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 22. mars 2017 av Hilde Mari Haugen

Påsken nærmer seg og er dermed et aktuelt tema også i klasserommet. Tradisjonene er kanskje fremmed for mange av deltakerne, og bakgrunnen for påsken er en lang historie. Påske i Norge er en introduksjon til påskefeiring for andrespråklige. Opplegget gir deltakerne kunnskap både om hvordan påsken feires i dag og om den kristne historien. Mange begreper er forklart og gir dermed et utvidet begrepsapparat.

  Påske i Norge er et undervisningsopplegg laget for ungdomsskoleelever, men vi tror at det kan være nyttig for voksne minoritetsspråklige også. Velg riktig målform og last ned: Påske i Norge_Bokmål ...

Leseopplæring for voksne innvandrere

Postet i norsk andrespråk 8. februar 2017 av Ingrid Alnes Buanes

Jeg er leselærer – og jeg skal forklare hva jeg mener med det. Det er vanskelig å lære å lese samtidig som man lærer et nytt språk. Og det er vanskelig å lære et nytt språk samtidig som man lærer å lese. Mange av deltakerne trenger mye tid på å automatisere det latinske alfabetet, og parallelt med dette skal de bli kjent med en mengde nye teksttyper. Gir vi deltakerne nok interessante lesetekster på riktig språk- og lesenivå, gir vi dem muligheter til å selv ta ansvar for å sette fart i læringsprosessen sin. Det er for meg en viktig læreroppgave.

1. Norskopplæring versus leseopplæring Norsklærer og leselærer Jeg er leselærer. Siden jeg underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er jeg selvfølgelig også norsklærer. Det tok noen år som lærer før jeg ble bevisst på at jeg også var leselærer. Jeg skal forkl...

Jul i Norge – introduksjon til norsk jul for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 5. desember 2016 av Hilde Mari Haugen

Det er adventstid, og kanskje har du noen deltakere som skal feire jul i Norge, men som ikke kjenner de norske juletradisjonene? Hva er Lucia-feiring? Hva er grunnen til at så mange går i kirken på julaften? Kanskje har du noen spesielt språkinteresserte deltakere som spør om hvor e-en i julegave, julepynt, julelys, juleferie osv. kommer fra?

«Jul i Norge» er en introduksjon til norsk jul for andrespråklige. Opplegget er laget for ungdomsskoleelever, men vi tror at det kan være nyttig for voksne minoritetsspråklige også. Gi oss gjerne en tilbakemelding i kommentarfeltet om det. ...

Hei! A2: Samfunnet inn i klasserommet

Postet i norsk andrespråk 1. november 2016 av Hilde Mari Haugen

Er du lærer i norsk som andrespråk og bruker læreverket Hei! - eller vurderer du dette verket som tilrettelegger for differensiering i klasserommet?

Hei! A2 ble lansert tidligere i år, og her kan du se forfatter Vibece Moi Selvik presentere verket. Du får vite mye om bakgrunnen for valgene som er tatt,  konkrete tips til hvordan Hei! A2 kan brukes i undervisningen – og du får mange betraktninger om undervisning av nybegynnere i norsk som andrespråk. Klikk ...

Å lage lærebok i norsk andrespråk – 5000 bilder i Bergen

Postet i norsk andrespråk 14. januar 2016 av Nina Schjelderup Krogh

Tidlig i arbeidet med det nye læreverket Hei! A1 ble vi enige om at historien i boka skulle illustreres med mange og gode foto fra hovedpersonenes liv. Å skrive manus til en lærebok i norsk andrespråk er en lang og nitidig prosess, i motsetning til fotoshooten, som i alle fall i dette prosjektet

krevde minutt for minutt- planlegging, koordinering på nivå med et sommer-OL og høyt tempo – byen rundt! Forfatterne av Hei! A1, Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik, jobber som lærere i norsk som andrespråk ved Nygård skole i Bergen. Historiene i Hei! spinner ut fra skolen og miljøet i Bergen, og forfatterne ...

Jobbstart – en introduksjon til norsk arbeidsliv

Postet i norsk andrespråk 31. august 2015 av Hilde Mari Haugen

For mange fremmedspråklige er det utfordrende å tilegne seg kunnskap om norsk arbeidsliv. Læreverket Jobbstart fra Cappelen Damm gir en introduksjon til norsk arbeidsliv for voksne og unge innvandrere. Med utgangspunkt i filmer og foto fra arbeidsplasser viser Jobbstart ord og uttrykk som er vanlige å bruke på jobb, og hvilke krav og forventninger som gjelder. Læreverket gir også tips til hvordan man kan gå fram for å skaffe seg en jobb. Her kan du se en demonstrasjon av læreverket.

Seks yrker og jobbsøking Jobbstart tar for seg seks vanlige yrker, men innholdet er også overførbart til andre yrker. Kantinemedarbeider Lagermedarbeider Pleieassistent Renholder Barnehageassistent Butikkmedarbeider I til...

Hei! A1 – norskopplæring for nivådelte grupper

Postet i norsk andrespråk 22. juni 2015 av Nina Schjelderup Krogh

Cappelen Damm lanserer nå en nyvinning innen norskopplæring for voksne innvandrere, et verk spesielt tilrettelagt for differensiert undervisning. Forfatterne Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik har selv savnet en bedre tilpasset læringsplattform for nivådelte grupper, og tok til slutt skjeen i egen hånd.

I juni har forfatterne, markedsansvarlig og redaktør vært på turné for å presentere bøkene. Vi har hatt seminar for lærere i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Responsen har vært veldig god, og det virker som at dette er et læreverk som mange har ønsket seg. En lærer sa begeistret: endelig har noen skrev...

Om utviklingen av det norske demokratiet – for fremmedspråklige

Postet i norsk andrespråk 2. mai 2015 av Øivind Stenersen

Som mangeårig historielærer for fremmedspråklige elever i den videregående skolen oppdaget jeg behovet for en lærebok som gjør det lettere for elevene å forstå det moderne Norge. Derfor følte jeg med privilegert da Cappelen Damm ga meg i oppdrag å skrive ”Norges historie. En innføring”, som ble utgitt i januar 2015. Hovedmålet med boka er å gi leserne kunnskap om framveksten av det norske folkestyret. Denne artikkelen viser hvilke hovedemner boken legger vekt på etter 1814.

  [gallery columns="2" link="none" size="medium" ids="214,213"]   [caption id="attachment_211" align="alignleft" width="300"]...