Reformasjonen – undervisningsopplegg for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 28. september 2017 av Hilde Mari Haugen

Luther og reformasjonen for andrespråklige: Modige Martin som forandret Europa I år er det 500 år siden reformasjonen. Man regner datoen da Martin Luther offentliggjorde sine 95 tekser mot avlatshandelen, 31. oktober 1517, som startpunktet for denne store politiske og religiøse o

mveltningen. Vi har laget et undervisningsopplegg om reformasjonen for andrespråklige. Opplegget passer fint som grunnlag for diskusjon, og det finnes ordforklaringer i margen, god bildestøtte og oppgaver til teksten (nederst i dokumentet). Undervisningsopplegget er laget av Ragnhild Bakke Waale. Opplegget pass...

Sankthans og Olsok – undervisningsopplegg for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 16. juni 2017 av Hilde Mari Haugen

For dere som ikke har tatt sommerferie enda kan kanskje dette opplegget om St. Hans og Olsok være aktuelt for neste uke ukes undervisning. Dette er en enkel og oversiktlig tekst om sankthans og olsok, og den passer godt som grunnlag for oppgaver og diskusjon. I margen er det mange ordforklaringer og

det er oppgaver til teksten. Gode bilder gir også viktig støtte. Opplegget er laget med tanke på andrespråklige elever på 8.-10. trinn, men vi tror det kan passe også for voksne innvandrere. Velg riktig målform og last ned: St. Hans og Olsok i Norge_bokmål St. Hans og Olsok i Noreg_nynorsk   NOA-redaksjonen i Cappe...

Skriving og skriveundervisning for voksne innvandrere

Postet i norsk andrespråk 31. mai 2017 av Marte Monsen

Del 2 Hvordan kan en arbeide med å utvikle andrespråksskrivingen? Tidligere har jeg skrevet om hva som kjennetegner tekster som er skrevet på et andrespråk. Her skal vi se på hva som kreves av deltakerne på et A2 og B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket (Utdanningsdirektoratet, 2011)

, og jeg skal gi to eksempler på arbeid en kan gjøre med deltakere som er på vei mot å nå disse målene. De fleste deltakere i norskopplæringen skal ta norskprøven som nettopp måler språk på nivåene A2 og B1. I den skriftlige delen av denne prøven skal kandidatene svare på tre ulike oppgaver. De blir vurdert på fo...

Minikurs om 17. mai for voksne innvandrere

Postet i norsk andrespråk 25. april 2017 av Hilde Mari Haugen

Vår feiring av nasjonaldagen er et særnorsk fenomen, som det kan være verdifullt å få en innføring i for innvandrere som ikke har opplevd det. Dette minikurset om 17. mai tar for seg skikker, ritualer og noe bakgrunn for nasjonaldagen vår. Det har vært  publisert her på Fagsnakk før, men vi håper dere kan ha nytte av det i år også.

Kurset er tenkt brukt i undervisningen i norsk for andrespråklige. Vi ser for oss at kurset vises på vegg ved hjelp av projektor eller interaktiv tavle. Vi vet at nasjonaldagen feires på ulike måter, og vi har bare tatt for oss noen sider som kan invitere til videre samtaler. Gjør deg gjerne kjent med ...

Påske i Norge – undervisningsopplegg for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 22. mars 2017 av Hilde Mari Haugen

Påsken nærmer seg og er dermed et aktuelt tema også i klasserommet. Tradisjonene er kanskje fremmed for mange av deltakerne, og bakgrunnen for påsken er en lang historie. Påske i Norge er en introduksjon til påskefeiring for andrespråklige. Opplegget gir deltakerne kunnskap både om hvordan påsken feires i dag og om den kristne historien. Mange begreper er forklart og gir dermed et utvidet begrepsapparat.

  Påske i Norge er et undervisningsopplegg laget for ungdomsskoleelever, men vi tror at det kan være nyttig for voksne minoritetsspråklige også. Velg riktig målform og last ned: Påske i Norge_Bokmål ...

Jul i Norge – introduksjon til norsk jul for andrespråklige

Postet i norsk andrespråk 5. desember 2016 av Hilde Mari Haugen

Det er adventstid, og kanskje har du noen deltakere som skal feire jul i Norge, men som ikke kjenner de norske juletradisjonene? Hva er Lucia-feiring? Hva er grunnen til at så mange går i kirken på julaften? Kanskje har du noen spesielt språkinteresserte deltakere som spør om hvor e-en i julegave, julepynt, julelys, juleferie osv. kommer fra?

«Jul i Norge» er en introduksjon til norsk jul for andrespråklige. Opplegget er laget for ungdomsskoleelever, men vi tror at det kan være nyttig for voksne minoritetsspråklige også. Gi oss gjerne en tilbakemelding i kommentarfeltet om det. ...

Oppstartsaktiviteter i norskopplæring

Postet i norsk andrespråk 16. august 2016 av Anita Myskja

Å lære navnene i klassen er en tradisjonell måte å starte året i en norskopplæringsklasse på. Her er noen aktiviteter som kan få litt fart på sakene.

...

Bli kjent- aktiviteter i norskopplæring

Postet i norsk andrespråk 16. august 2016 av Anita Myskja

Etter at navnene i NOA-klassen begynner å feste seg, kan det kanskje være en idé med noen bli-kjent-aktiviteter. Slike aktiviteter kan være med på å styrke gruppefølelsen og kanskje øke tillit og åpenhet i gruppa før man starter med norskopplæring.

Bytt...

Øv til Norskprøven!

Postet i norsk andrespråk 19. april 2016 av Gro Smørdal

I april er det tid for oppmelding til Norskprøven, som avvikles over hele landet siste uka i mai og første uka i juni. I undervisningen gjelder det å øve systematisk på ferdighetene som de voksne elevene i norsk som andrespråk blir prøvd i på eksamen, nemlig snakke, samtale, skrive, lese og lytte.

Jeg underviser på Norskprøvekurs for voksne spor 2/3 og i en spor 1-klasse, der vi har fokus på å trene på digitale ferdigheter. Etter at Norskprøven ble digitalisert, har vi et ansvar for at elevene våre får den treningen de trenger for å kunne ta prøven! «Teach to the test» er ikke bare lov, det er absolutt...

Øv språklige strukturer med «Lappemetoden»

Postet i norsk andrespråk 6. april 2016 av Johanne L. Jåtun

«Lappemetoden» øker bevisstheten på språklige strukturer hos elever i norsk andrespråk. Elevene får trent både muntlige ferdigheter, lytting, grammatikk, strukturer, syntaks og språklig bevissthet uten bruk av skrift. Det eneste elevene trenger er lapper. Siden skriving og lesing ikke er en del av aktiviteten, har alle elevene i klassen like stort utbytte av den muntlige treninga. Læreren kan også enkelt tilpasse metoden etter nivået i NOA- klassen.

Hovedprinsippet er at hver lapp representerer ett ord. Av utstyr trenges kun mange oppklippede hvite lapper uten tekst (del et A4 ark i 8 like store deler) og en boks til å oppbevare dem i. Eventuelt farget papir til lapper i flere farger. Noen eksempler på gjennomføring:   1) Innledende øvel...