Om forfatteren

Marte Monsen

er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Hedmark. Hun forsker og underviser blant annet i lesing og skriving, med særlig vekt på andrespråksperspektiver. Marte Monsen har bakgrunn som lærer i norsk for voksne innvandrere og jobber med dette emnet i både undervisning og forskning.

Våren 2017 utga hun, sammen med Gunnhild Tveit Randen, boka Andrespråksdidaktikk – en innføring,  som gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk.

Skriving og skriveundervisning for voksne innvandrere

Postet i norsk andrespråk av Marte Monsen 18. mai 2017

Del 1  Hva kjennetegner andrespråkstekster?

Å være skrivelærer for voksne innlærere av et andrespråk er utfordrende på flere måter. I norskopplæringen for voksne innvandrere ser en kanskje først og fremst på skriving som språklæring, men i tillegg er det jo en sosial meningsskapende praksis på samme måte som det er når en skriver

Skriving og skriveundervisning for voksne innvandrere

Postet i norsk andrespråk av Marte Monsen 31. mai 2017

Del 2 Hvordan kan en arbeide med å utvikle andrespråksskrivingen? Tidligere har jeg skrevet om hva som kjennetegner tekster som er skrevet på et andrespråk. Her skal vi se på hva som kreves av deltakerne på et A2 og B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket (Utdanningsdirektoratet, 2011), og jeg skal gi to eksempler på arbeid […]

Del 2 Hvordan kan en arbeide med å utvikle andrespråksskrivingen? Tidligere har jeg skrevet om hva som kjennetegner tekster som er skrevet på et andrespråk. Her skal vi se på hva som kreves av deltakerne på et A2 og B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket (Utdanningsdirektoratet, 2011), og jeg skal gi to eksempler på arbeid en