Studieteknikk i norsk som andrespråk

Postet i norsk andrespråk 15. september 2016 av Hashem Jafari

I løpet av fem år i voksenopplæringen fikk jeg bare én time undervisning i studieteknikk. Jeg tror mer kunnskap om studieteknikk og det å lære et nytt språk kunne ha vært av stor betydning for meg på min vei gjennom norskopplæring og grunnskoleopplæring til studiekompetanse.

Å lese på norsk Da jeg bodde på asylmottak, brukte jeg tiden min til på å lære meg å lese norsk. Jeg visste at det var helt nødvendig for å lykkes i Norge. Etter at jeg hadde lært lyder og bokstaver, begynte jeg å lese barnebøker og senere litteratur for voksne. Jeg jobbet etter hvert som bygningsarb...

Oppstartsaktiviteter i norskopplæring

Postet i norsk andrespråk 16. august 2016 av Anita Myskja

Å lære navnene i klassen er en tradisjonell måte å starte året i en norskopplæringsklasse på. Her er noen aktiviteter som kan få litt fart på sakene.

...

Bli kjent- aktiviteter i norskopplæring

Postet i norsk andrespråk 16. august 2016 av Anita Myskja

Etter at navnene i NOA-klassen begynner å feste seg, kan det kanskje være en idé med noen bli-kjent-aktiviteter. Slike aktiviteter kan være med på å styrke gruppefølelsen og kanskje øke tillit og åpenhet i gruppa før man starter med norskopplæring.

Bytt...

Hva gjør en tekst vanskelig for deltakere i norskopplæringen?

Postet i norsk andrespråk 31. mai 2016 av Hilde Haugen

På vårens NOA-seminar hadde vi gleden av å høre Elisabeth Ellingsen snakke om hva som gjør en tekst vanskelig for deltakere i norskopplæringen. Hun tok utgangspunkt i sitt arbeid med Et Dukkehjem, som hun har latt B2-deltakere arbeide med i en språklig bearbeidet versjon. Her kommer det frem hvilke tekstlige grep som gir utfordringer for deltakerne, og hun viser konkrete tilbakemeldinger fra dem. Se den interessante presentasjonen hennes her!

...

Øv til Norskprøven!

Postet i norsk andrespråk 19. april 2016 av Gro Smørdal

I april er det tid for oppmelding til Norskprøven, som avvikles over hele landet siste uka i mai og første uka i juni. I undervisningen gjelder det å øve systematisk på ferdighetene som de voksne elevene i norsk som andrespråk blir prøvd i på eksamen, nemlig snakke, samtale, skrive, lese og lytte.

Jeg underviser på Norskprøvekurs for voksne spor 2/3 og i en spor 1-klasse, der vi har fokus på å trene på digitale ferdigheter. Etter at Norskprøven ble digitalisert, har vi et ansvar for at elevene våre får den treningen de trenger for å kunne ta prøven! «Teach to the test» er ikke bare lov, det er absolutt...

Øv språklige strukturer med «Lappemetoden»

Postet i norsk andrespråk 6. april 2016 av Johanne L. Jåtun

«Lappemetoden» øker bevisstheten på språklige strukturer hos elever i norsk andrespråk. Elevene får trent både muntlige ferdigheter, lytting, grammatikk, strukturer, syntaks og språklig bevissthet uten bruk av skrift. Det eneste elevene trenger er lapper. Siden skriving og lesing ikke er en del av aktiviteten, har alle elevene i klassen like stort utbytte av den muntlige treninga. Læreren kan også enkelt tilpasse metoden etter nivået i NOA- klassen.

Hovedprinsippet er at hver lapp representerer ett ord. Av utstyr trenges kun mange oppklippede hvite lapper uten tekst (del et A4 ark i 8 like store deler) og en boks til å oppbevare dem i. Eventuelt farget papir til lapper i flere farger. Noen eksempler på gjennomføring:   1) Innledende øvel...

Etterutdanning: Lese- og skriveopplæring for voksne minoritetsspråklige deltakere

Postet i norsk andrespråk 29. februar 2016 av Anita Myskja

Minoritetsspråklige som trenger lese- og skriveopplæring ved siden av å lære norsk som andrespråk har oftest behov for en annen type opplæring enn lese- og skrivekyndige. Det finnes nå et etterutdanningskurs for lærere som driver med lese- og skriveopplæring av minoritetesspråklige voksne. Redaksjonen har hatt en prat med Vigdis Rosvold Alver om studiet. Hun har arbeidet i mange år på dette feltet.

  ...

Undervisningsopplegg om skuddår

Postet i norsk andrespråk 10. februar 2016 av Anita Myskja

2016 er skuddår. Kanskje du vil gjøre det til tema i din NOA- klasse? Her er tips til noen aktiviteter.

29. februar Februar 2016 har 29 dager. Det er én dag mer enn februar 2015. Det er fordi 2016 er et skuddår. Skuddår kommer vanligvis hvert fjerde år. Forrige gang var i 2012, neste gang er i 2020. Vi har skuddår fordi jorda bruker litt mer enn 365 dager på en runde rundt sola. For at kalenderen vår s...

Å bygge ordforråd

Postet i norsk andrespråk 3. februar 2016 av Karina Rose Mahan

Noe som de fleste lærere i norsk andrespråk vil oppdage, er at ordforråd er en av de største utfordringene elevene kommer til å ha. Det er så fryktelig mange ord å lære seg!  Så hvordan kan vi lære elevene våre så mange ord uten at timene blir tørre, kjedelige og repetitive? I dette innlegget finner du forslag til noen ordleker for å skape variasjon i ordforrådsinnlæringen.

Nøkkelordene her er «aktiv» og «elevaktiv» læring. Elevene skal være i bevegelse og bruke både seg selv og hverandre som ressurser. Tilpass lekene til dine elever og de temaene som er aktuelle for dere. Bare din egen kreativitet begrenser variasjonsmulighetene. Ordforråd er faktisk det største kunnskapsfeltet i språk (...

Å lage lærebok i norsk andrespråk – 5000 bilder i Bergen

Postet i norsk andrespråk 14. januar 2016 av Nina Schjelderup Krogh

Tidlig i arbeidet med det nye læreverket Hei! A1 ble vi enige om at historien i boka skulle illustreres med mange og gode foto fra hovedpersonenes liv. Å skrive manus til en lærebok i norsk andrespråk er en lang og nitidig prosess, i motsetning til fotoshooten, som i alle fall i dette prosjektet

krevde minutt for minutt- planlegging, koordinering på nivå med et sommer-OL og høyt tempo – byen rundt! Forfatterne av Hei! A1, Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik, jobber som lærere i norsk som andrespråk ved Nygård skole i Bergen. Historiene i Hei! spinner ut fra skolen og miljøet i Bergen, og forfatterne ...