Redaksjonen

Oppdatert 18. november 2014 av kloner

I NOA-redaksjonen utvikler vi læremidler for voksne med norsk som andrespråk. Læremidlene spenner fra alfabetisering til norsk på høyere nivå, og vi utgir alt fra store læremiddelpakker til grammatikker og mindre lesehefter. Vi sørger for at læremidlene våre er oppdaterte og møter de behovene lærere og deltakere har, og vi utvikler nytt undervisningsmateriell. Samarbeidspartnerne våre finner vi både på innsiden og utsiden av Cappelen Damm-huset, og vi tar gjerne turen ut i skolehverdagen for å se hva dere er opptatt av.

Vi forsøker å være der brukerne våre er og håper at denne bloggen kan være en møteplass for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Målet vårt er å gi deg faglig påfyll og inspirasjon i en travel arbeidshverdag. Vil du bidra? Ta kontakt med oss!

Hilde Mari Haugen

er markedsansvarlig for norsk som andrespråk.Anita Myskja

er redaksjonssjef for språkredaksjonen. Hun har undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, men har arbeidet med læremiddelutvikling på noa-feltet i mange år.  Anita arbeider for tiden med utviklingen av nye, spennende læremidler.Liv Veum Seljevold

er redaktør i norsk som andrespråk. Hun har lang erfaring fra læremiddelutvikling på dette området og andre fagfelt, og har undervisningserfaring fra videregående skole og språkkurs.Nina Schjelderup Krogh

er redaktør i norsk som andrespråk. Hun har undervisningserfaring fra videregående og voksenopplæring, og har jobbet med digitale læremidler i mange år. For tiden jobber Nina med Hei! A2 som vil bli lansert i 2016.