Jeg har ikke gjort noe galt!

Postet i Økonomi, marked, ledelse 10. juni 2016 av Petter Gottschalk

Det er i hvert fall ikke min skyld. Og ikke har det skjedd noen skade heller. Så hvorfor i all verden blir jeg etterforsket av Økokrim? Reagerer med sjokk og vantro Dette er vanlig reaksjon hos personer som blir mistenkt for hvitsnippkriminalitet, økonomisk kriminalitet i kraft

av stilling og tillit. De synes det er helt vanvittig at de blir behandlet som potensielle skurker og forbrytere av politiet og påtalemyndigheten. Hvitsnippmistenkte Hvitsnippmistenkte er gode på rasjonalisering og nøytralisering av skyldfølelse. I min bekvemmelighetsteori som forklaring på hvitsnippkriminalitet er n...

Get big, get specialized or get out:

Postet i Økonomi, marked, ledelse 2. februar 2016 av Jan Kristian Karlsen

Get big, get specialized or get out Første gang jeg hørte denne uttalelsen var i begynnelsen av min arbeidskarriere. Det var min overordnede i en stor norsk databedrift som uttalte dette, og han fulgte opp med å s

i at om lag 80% prosent av bedriftene vil forsvinne. Slike uttalelser var ganske populære blant moderne ledere mot slutten av "de glade" 80-årene - og det bar et varsel om hva som ventet oss ved inngangen til 1990-årene. Paradoksalt nok gikk databedriften konkurs. Jeg sluttet i selskapet ett år tidligere og ble ikke ...

Tidstyver dreper effektiviteten i arbeidshverdagen!

Postet i Økonomi, marked, ledelse 28. august 2015 av Jan Kristian Karlsen

Tidstyver legger beslag på mye arbeidstid i norske virksomheter. Det dreier seg om i gjennomsnitt over én arbeidstime per virkedag (Company Pulse 2013).

I mange organisasjoner er problemet betydelig større, og i mange tilfeller ville faktisk «sekstimersdagen» vært mer enn lang nok, dersom tidstyvene ble stoppet. Kunnskapsmedarbeidere er bedriftens viktigste ressurs, sies det, og det er utvilsomt riktig, men medarbeiderne er også virksomhetens desidert ...

Den usvikelige troen på at endring fører til noe bedre

Postet i Økonomi, marked, ledelse 12. mars 2015 av Tom Karp

Når kommuner skal slås sammen, høyskoler og universiteter skal tvangsgiftes og næringslivet omstilles i stor skala, er det endringer de utsettes for.

Endring har opptatt mennesker til alle tider og vil fortsette å gjøre det. Endring fascinerer, inspirerer, mobiliserer og skremmer. Det er fordi begrepet, i tillegg til å romme både teori og praksis, er en ideologi hvor det å tro på at noe blir bedre, er sentralt. Mennesker har et behov for å tro – et behov fo...

Lønnsom relokalisering?

Postet i Økonomi, marked, ledelse 25. februar 2015 av Jan Kristian Karlsen

Norske bedrifter satser stort på relokalisering og nye måter å organisere de fysiske arbeidsplassene på. Dette er ikke et særnorsk fenomen.

Vi står overfor en internasjonal kontortrend med en formidabel gjennomslagskraft som det kan være vanskelig å stå imot. Mantraet er gjerne å skape bedre samarbeid og kunnskapsdeling i organisasjonen, og samtidig styrke bedriftens omdømme. Prosessene er imidlertid kostbare for virksomhetene. Når en relokalisering skal g...