Lønnsom relokalisering?

Postet i Økonomi, marked, ledelse 25. februar 2015 av Jan Kristian Karlsen

Norske bedrifter satser stort på relokalisering og nye måter å organisere de fysiske arbeidsplassene på. Dette er ikke et særnorsk fenomen.

Vi står overfor en internasjonal kontortrend med en formidabel gjennomslagskraft som det kan være vanskelig å stå imot. Mantraet er gjerne å skape bedre samarbeid og kunnskapsdeling i organisasjonen, og samtidig styrke bedriftens omdømme. Prosessene er imidlertid kostbare for virksomhetene. Når en relokalisering skal gjennomføres, må man regne med at produktiviteten i organisasjonen vil påvirkes negativt, både før, under og etter flyttingen. Det kan dreie seg om et betydelig antall tapte arbeidstimer for medarbeiderne. Omregnet til lønnskostnader kan det bli svært mye penger. Mange ledergrupper lukker øynene for dette, og lytter heller til budskapet om at man kan spare penger ved å redusere arealbruken og driftsutgifter i den nye løsningen. Her har man dessuten et enkelt regnestykke. Som oftest velges det ulike varianter av åpne kontorlandskap, fordi en slik løsning (som regel, men ikke alltid) er minst arealkrevende. Minst like viktig er det at åpne kontorlandskap utrykker modernitet, åpenhet og samarbeid, noe som er et svært salgbart budskap til bedriftsledere som vil spare penger og samtidig bli mer moderne. Tankegangen selges med full tyngde av arkitekturoptimister i ulike fagdisipliner, som gjerne også tar konsulentoppdrag der det åpne landskapet blir en del av en organisasjonsutviklingsprosess. Denne optimismen finner støtte hos selveste Winston Churchill, som uttalte: «We shape our buildings and afterwards our buildings shape us».

Direktøren i Konkurransetilsynet, Christine Meyer, sa i en uttalelse i Aftenposten søndag 2. november 2014: «Vi har høye lønninger i Norge. Det er en underlig tankegang å skulle betale ut høy lønn, og ikke tilrettelegge for produktivitet – med egne kontorer hvis det er ønskelig. Du taper raskt det du sparer ved åpne kontorlandskap hvis produktiviteten går ned. Jeg får ikke regnestykket til å gå opp, og jeg er økonom». Konkurransedirektøren påpeker det absurde i at arealeffektivitet og fysisk arkitektur ofte verdsettes høyere økonomisk enn det å påse at medarbeiderne får til effektive arbeidsdager. Meyer poengterer det nesten alle vet: At arealbruk og driftsutgifter i bygg er en marginal utgiftspost sammenlignet med lønnskostnadene. Om det brukes noe mer kontorareal, spiller det mindre rolle, dersom medarbeiderne er mer produktive. Dette er en klok og dessuten en sjelden uttalelse. Flere ledere bør derfor lytte mer til konkurransedirektør Meyer enn til Winston Churchill når det gjelder dette temaet. Det betyr slett ikke at cellekontorløsninger automatisk bør velges framfor åpne kontorlandskap. Utvilsomt tilbyr åpne kontorlandskap mange fordeler. Som oftest vil informasjonsflyten bli noe bedre når det er færre fysiske hindringer i lokalene. Imidlertid er det påregnelig at utfordringer med forstyrrende støy kan øke, og at uhensiktsmessige avbrytelser oppstår hyppigere. For å nevne noe. Utfordringene kan dessuten vise seg å være betydelige tidstyver i arbeidsdagen.

Det er det på høy tid at flere ledere gjør som Meyer, og faktisk tar inn over seg at effektive arbeidsdager er mye viktigere, og dessuten mer lønnsomt, enn arealeffektivitet. Samtidig er det behov for en profesjonalisering i relokaliseringsprosesser der medarbeidernes arbeidsformer og tidsbruk gis større oppmerksomhet. Antagelig er det også fornuftig å tone ned arkitekturoptimismen et par hakk.

 

Jan Kristian Karlsen

Daglig leder Company Pulse AS

Om forfatteren

Jan Kristian Karlsen er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Company Pulse AS. Han har stor kunnskap om den fleksible arbeidsdagen, om effektiv arbeidsdag og metoder for utvikling av gode arbeidsplasser, både i private og offentlige virksomheter i inn- og utland. Karlsen arbeider også med forskning og metodiske undersøkelser innen temaet nye arbeidsformer og tidsbruksanalyser.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *