Jeg har ikke gjort noe galt!

Postet i Økonomi, marked, ledelse 10. juni 2016 av Petter Gottschalk

Det er i hvert fall ikke min skyld. Og ikke har det skjedd noen skade heller. Så hvorfor i all verden blir jeg etterforsket av Økokrim? Reagerer med sjokk og vantro Dette er vanlig reaksjon hos personer som blir mistenkt for hvitsnippkriminalitet, økonomisk kriminalitet i kraft

av stilling og tillit. De synes det er helt vanvittig at de blir behandlet som potensielle skurker og forbrytere av politiet og påtalemyndigheten. Hvitsnippmistenkte Hvitsnippmistenkte er gode på rasjonalisering og nøytralisering av skyldfølelse. I min bekvemmelighetsteori som forklaring på hvitsnippkriminalitet er n...

Tidstyver dreper effektiviteten i arbeidshverdagen!

Postet i Økonomi, marked, ledelse 28. august 2015 av Jan Kristian Karlsen

Tidstyver legger beslag på mye arbeidstid i norske virksomheter. Det dreier seg om i gjennomsnitt over én arbeidstime per virkedag (Company Pulse 2013).

I mange organisasjoner er problemet betydelig større, og i mange tilfeller ville faktisk «sekstimersdagen» vært mer enn lang nok, dersom tidstyvene ble stoppet. Kunnskapsmedarbeidere er bedriftens viktigste ressurs, sies det, og det er utvilsomt riktig, men medarbeiderne er også virksomhetens desidert ...

Lønnsom relokalisering?

Postet i Økonomi, marked, ledelse 25. februar 2015 av Jan Kristian Karlsen

Norske bedrifter satser stort på relokalisering og nye måter å organisere de fysiske arbeidsplassene på. Dette er ikke et særnorsk fenomen.

Vi står overfor en internasjonal kontortrend med en formidabel gjennomslagskraft som det kan være vanskelig å stå imot. Mantraet er gjerne å skape bedre samarbeid og kunnskapsdeling i organisasjonen, og samtidig styrke bedriftens omdømme. Prosessene er imidlertid kostbare for virksomhetene. Når en relokalisering skal g...