Redaksjonen

Oppdatert 18. februar 2015 av kloner

Redaksjonen for økonomi, markedsføring og organisasjonsfag utgir bøker innenfor et bredt spekter av temaer. Vi er opptatt av kvalitet og god formidling i vårt arbeid, og vårt mål er å formidle fersk kunnskap fra forskningsfronten til et størst mulig publikum. Dette er styrende for alt vi gjør, fra bachelornivå til doktorgradsnivå. Vår portefølje består av bøker skrevet av dyktige norske forskere, og et utvalg oversettelser av internasjonal forskningslitteratur.

Målet med denne bloggen er at den skal være et forum for formidling av innsikter og tanker innenfor økonomifagene, markedsføringsfaget og organisasjonsfagene. Både for leserne, for forfatterne våre, for oss i redaksjonen, og for eksterne bidragsytere. Ta gjerne kontakt med oss om du har lyst til å bidra med et innlegg!

Tor Paulson

er redaksjonssjef og har lang erfaring fra  akademisk forleggeri. Han har også vært seniorrådgiver i   Forskningsrådet der han  hadde  ansvaret for organisasjons- og innovasjonsfaglig forskning i VRI-programmet, og for å etablere Norwegian Research School in Innovation (NORSI).Wegard Kyoo Bergli

er redaktør for økonomi og ledelse. Han har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra UiO og har blant annet studert japansk, statsvitenskap og rettsvitenskap. Han har lang erfaring fra mediebransjen, herunder journalistikk, TV, film og forlag, og har jobbet for blant andre Gyldendal Akademisk, Juridisk og Fabelaktiv. Bergli har også vært studentpraktikant ved Den kgl. norske ambassade i Seoul.Erlend Aas Gulbrandsen

er redaktør for samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske fag. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås. Gulbrandsen er for tiden doktorgradsstipendiat i bærekraftige forretningsmodeller ved Høgskolen i Lillehammer, og tilknyttet forlaget som frilanser.Nils Jørgen Gundersen

er manusredaktør. Han er utdannet geolog fra UiO, og har etter noen år i oljeindustrien arbeidet i forlagsbransjen, først som leksikonredaktør i Kunnskapsforlaget, senere som forlagsredaktør i Cappelen Damm Fakta.Mari Espeland Eldor

er markedsansvarlig og rådgiver i redaksjonen. Hun har en mastergrad i strategi og markedsføring fra BI, og har tidligere jobbet for Microsoft, Bonnier Media, Universitetet i Agder og Høyskoleforlaget.