Dysleksivennlige skoler

Postet i pedagogikk 1. desember 2016 av Jørgen Frost

I et blogginnlegg fra SV i februar, annonserte man: «– Det er et viktig signal når et samlet Storting stiller seg bak kravet om at alle skoler må tilpasses behovene til elever med lese-, skrive- og mattevansker. Men det trengs en tidsplan for å nå målet. Det er mye som gjenstår før alle elever få

r den tilretteleggingen de trenger, men nå har Stortinget gitt klar beskjed om at dette arbeidet må prioriteres. Og det fortjener disse barna, sier SVs Karin Andersen, som fremmet forslaget.» Barneombud Anne Lindboes redegjørelse onsdag 16. november i Aftenposten om mangelfull opplæring for elever med ...

Digitalitet og sentrale kompetanser for framtiden

Postet i pedagogikk 30. september 2016 av kjersti

Livsmestring er et av flere tverrfaglige tema som er viktig for framtidens skole, sier Ludvigsen-utvalget, og temaet er også  løftet fram i melding til Stortinget nr. 19 Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. Barbro Hardersen, forfatteren av boken A

pp'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen, mener det er en åpenbar sammenheng mellom livsmestring og digital kompetanse i barnehagen. – Om vi skal hjelpe barn i barnehagene til å mestre livet, er det ikke tilstrekkelig bare å snakke om at IKT eller teknologi må tas i bruk i...

«Mange gutter sakter akterut fra skolestart»

Postet i pedagogikk 30. august 2016 av Carl Fredrik Dons

«Mange gutter sakter akterut fra skolestart» er tittelen på en overskrift i avisen Tidens krav 22. august 2016. Avisen refererer til en undersøkelse Høgskolen i Hedmark har gjennomført i Kristiansand kommune i 2013 og 2015. Funnene i undersøkelsen viser at det er spesielt i fagene n

orsk og engelsk guttene er dårligere. I en kommentar til disse funnene i samme avisartikkel uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at vi ikke kan gi slipp på noen barn før de har lært de helt grunnleggende tingene, som å lese og skrive. Krevende Men det å ikke gi slipp på å lære barn grunnleggende ferdighete...

Rektors håndtering av konflikter, krenkelser og mobbing i skolen.

Postet i pedagogikk 26. august 2015 av Bodil J. Houg

Det er skolestart for tusenvis av skolebarn. De fleste har gledet seg, men mange har gruet seg og kanskje fryktet gjensynet med elever og lærere. Elevene må gå på skolen. De kan ikke velge bort skolen fordi de krenkes eller mobbes. Når en elev er krenket, er det ikke først og fremst utredninger, lovverk eller politiske grep som gjør forskjellen – det er rektors praktiske håndtering av situasjonen. Mobbe- og krenkelsesdebatten dreier seg i for stor grad om krenkelseskategorier og hva som er og ikke er krenkende eller mobbende atferd.

Veilederen til opplæringsloven kapittel 9a peker på at bestemmelsen i § 9a-3 som omhandler mistanke eller kunnskap om krenkelse, «handler om mer enn mobbing. Mobbing, vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». Loven gjelder også andre former for krenkende ord ell...

Fremtidens skole begynner nå

Postet i pedagogikk 17. august 2015 av Ann Sørum Michaelsen

Det har aldri vært mer spennende å undervise! Jeg begynte som lærer i 1993, og har vært med på både Reform 94 og Kunnskapsløftet.

Når jeg nå tar fatt på et nytt skoleår, kunne jeg ikke tenke meg å gå tilbake til lærerrollen slik jeg opplevde den på 1990-tallet. En av grunnene til dette er den digitale revolusjonen. På skolen min, Sandvika videregående skole, har alle elevene egen bærbar pc, og undervisningen er tilpasset et miljø der 30 elev...

Barn og digitale medier – skal vi være bekymret?

Postet i pedagogikk 17. juni 2015 av Stine Liv Johansen

Når et to-årigt barn tilsyneladende ubesværet swiper rundt på en iPad lige så let som hvis det var en almindelig billedbog eller et hvilket som helst andet stykke legetøj, er det svært ikke at undre sig og måske blive lidt bekymret. Er det sundt, godt - og naturligt - for så små børn at have et s

å nært forhold til teknologi? Hvad går de glip af af leg og læring, når de hellere vil spille iPad end læse en bog? Og hvad skal vi dog stille op som voksne? Gennem historien har vi altid været bekymrede for børns brug af medier. Lige siden 1700-tallet, hvor børn og barndom begyndte at blive betragtet som noge...

Født med truse på?

Postet i pedagogikk 15. juni 2015 av Even Emaus

Med et mediebilde som nærmest overivrig seksualiserer virkeligheten, til dels også barnas virkelighet, er det et paradoks at det fortsatt tilsynelatende er så vanskelig å snakke om seksualitet. Man snakker jo om de fleste andre områdene i livet, selv om det slett ikke alltid er like lett. Mens sex,

som er et så sentralt fenomen for de aller fleste av oss, og som følger oss gjennom hele livet, virker det som de fleste helst vil slippe å snakke om. Særlig med barna. For oss som i 70- og 80-årene var vant til åpenhet om nakenhet og kropp, oppleves det pussig at moderne barnebøker som handler om «kropp...

Vygotskij, barna og den lange læringsreisen

Postet i pedagogikk 17. april 2015 av Astrid Manger (oversetter og foreleser/fagveileder)

Læreplanen og Rammeplanen er en garanti og et løfte til barna, skriver Leif Strandberg i boken som nå er her i norsk oversettelse: Vygotskij, barna og den lange læringsreisen.

Strandbergs nye bok om Vygotskij og om barns liv og læring i barnehage- og skole/SFO er et spennende gjenhør med en svært tydelig forfatter. Salvador Rivas, pedagog i Ruseløkka barnehage, uttrykte det slik etter å ha lest boken: «Denne boken er så teoretisk forankret og likevel så praktisk beskrevet at vi n...

Barnehagelærerne og utdanningspolitikkens uteglemte utfordringer?

Postet i pedagogikk 23. mars 2015 av

I dagens utdanningspolitiske debatt dreier det seg om lærernes kompetanse. Et av regjeringens satsningsområder kalles lærerløft. Formålet er barnas læring.  Det sies klart og tydelig i taler, dokumenter og debatter.

Kompetansekrav til lærerstudenter skal heves. Lærere skal skoleres i de fagene som myndigheter og næringsliv mener er viktige, med en omfattende videreutdanning, der prislappen viser milliardbeløp. Men hvilke lærere er det myndighetene, fra kunnskapsminister til leder for Kommunenes Sentralforbund, har omso...

Digital historiefortelling

Postet i pedagogikk 17. mars 2015 av Kristin Holte Haug

Digital historiefortelling – en videreføring av en lang tradisjon fra leirbålet til dagens medievirkelighet. Fortellinger har alltid vært brukt til å formidle kunnskap og skape mening, og for barn i alle aldre har det vært en kilde til både underholdning og en naturlig del av det å finne ut av seg selv og verden.

Vi omgir oss med digitale fortellinger. Men hva er digital historiefortelling? Og hvor passer det inn i barnehagens travle hverdag? Digitale fortellinger er blitt en like naturlig del av den virkeligheten som omgir oss, ja kanskje etter hvert enda mer naturlig enn den tradisjonelle muntlige fortellingen....