Fremtidens skole begynner nå

Postet i pedagogikk 17. august 2015 av Ann Sørum Michaelsen

Det har aldri vært mer spennende å undervise! Jeg begynte som lærer i 1993, og har vært med på både Reform 94 og Kunnskapsløftet.

Når jeg nå tar fatt på et nytt skoleår, kunne jeg ikke tenke meg å gå tilbake til lærerrollen slik jeg opplevde den på 1990-tallet. En av grunnene til dette er den digitale revolusjonen. På skolen min, Sandvika videregående skole, har alle elevene egen bærbar pc, og undervisningen er tilpasset et miljø der 30 elever alltid er på nett og har tilgang til det meste.

Det digitale klasserommet

For noen høres dette kanskje ut som et skrekkscenario: elever som kaster bort tiden på surfing og Snapchat. Slik behøver det ikke å være! Jeg har undervist i engelsk uten lærebok siden 2006, og det innebærer at jeg må planlegge undervisningen slik at den aktiverer elevene. Sammen planlegger vi undervisningen i fagdager. Vi diskuterer læreplanmål og vurderingskriterier. Jeg venner elevene til aktifagsnakk5v og selvstendig problemløsning i samarbeid med andre, gjennom bruk av digital teknologi. Og jeg inviterer lærere, elever og ressurspersoner fra andre land inn i klasserommet vårt via Skype, blogger og Twitter. Slik har vi truffet elever fra Kina, Sør-Afrika, Lesotho, og USA. Vi har snakket med fageksperter fra England og Skottland. Vi har til og med hatt besøk av NRK, Aftenposten og BBC. Det siste skjedde da jeg sammen med vg1-klassen min skrev boka Connected Learners. Gjennom et helt skoleår forsket vi på og undersøkte ulike måter teknologi kunne hjelpe elevene i sin læring. Resultatet ble en e-bok på engelsk, som fortsatt selges på Amazon.

Her har elevene fått utfolde seg og dele egne erfaringer. Et omfattende prosjektarbeid som ga masse læring, og som var utrolig gøy og motiverende for elevene – og for meg som lærer.

Ludvigsen-utvalget

Den læringen jeg har sett i klasserommet, har mange trekk som ligner Ludvigsen-utvalgets anbefalinger for fremtidens skole. I to år har dette utvalget vurdert hvordan skolen skal gi elevene den kompetansen vfagsnakk2i vil trenge i framtidens samfunns- og arbeidsliv. Rapporten kan du lese her.Viktige kompetanser for framtiden er å utforske, skape, kommunisere, samhandle og delta. Tiden på skolen bør brukes til refleksjon, samhandling og nye ideer. For å bli aktive samfunnsborgere og lære å takle kompliserte utfordringer må elevene bruke ulike læringsmuligheter til å utvikle seg, og få et bevisst forhold til sin egen læring, alene og sammen med andre. I fremtidens skole åpner læreren derfor opp for samarbeid også utenfor klasserommet. Det betyr at læreren får en annen rolle enn før. Læreren er ikke lenger en privilegert formidler av fakta fordi elevene selv har muligheten til å søke og innhente informasjon på nettet. I stedet blir læreren klasseromsleder, tilrettelegger og veileder. Hvordan gjør man det, i praksis?

Nettopp her er det skoen trykker for mange lærere. Min erfaring er at mange kvier seg for å endre praksis i klasserommet fordi de ikke føler at de har nok IT-kompetanse. Eller fordi de ikke har tid eller overskudd til å sette seg inn i alt det nye som kommer hele tiden. Noen tenker at slik undervisning som jeg driver med er forbeholdt eksperter. Men slik er det slett ikke! Den største bøygen er døstokkmila, resten er faktisk forholdsvis enkelt, sammenlignet med mye av det andre lærere gjør.

Håndbok på norsk

Er du usikker på hvordan du skal bruke digital teknologi til å fremme elevenes læring? Ser du etter ideer til hva du kan gjøre?

Er du usikker på hvordan du skal bruke digital teknologi til å fremme elevenes læring? Ser du etter ideer til hva du kan gjøre?

Som en hjelp på veien har jeg skrevet en liten håndbok på norsk, Det digitale klasserommet, med undertittelen Utnytt mulighetene! Her viser jeg hvordan du helt konkret kan komme i gang og prøve ut for eksempel Twitter, blogg og Skype, og hvordan du kan bruke det sammen med elevene for å fremme læring i klasserommet. Hvordan du kan aktivere elevene slik at du frigjør tid til å hjelpe dem som trenger litt ekstra. Hvordan du kan opparbeide deg et nettverk av gode hjelpere for din egen og dine elevers læring, slik at du lett kan holde deg oppdatert.

Boka er delvis basert på den engelske boka jeg skrev sammen med elevene mine, og også i den nye boka finner du elevenes egne erfaringer. Det er fullt av konkrete eksempler, for eksempel bruk av omvendt undervisning, samarbeidslæring og hvordan man kan gjøre smarte nettsøk og finner pålitelige kilder. Her er det flust av ideer til undervisningen for lærere i grunnskole og videregående skole. Det er også et kapittel om bruk av spill i undervisningen, skrevet av lærerne Tobias Staaby og Aleksander Husøy på Nordahl Grieg vgs, og et kapittel om forskning på bruk av digitale verktøy, skrevet av førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas. Jeg håper boka kan hjelpe andre lærere til å åpne opp sitt klasserom og inkludere elevene i planleggingen.

Forventninger til lærerrollen

I juli kunne vi lese at kunnskapsministeren setter ned en ekspertgruppe som skal se nærmere på lærerrollen. Ekspertgruppen skal beskrive læreryrket i Norge i lys av samfunnsutvikling og historie, og foreslå hvilke grep som skal til for å styrke lærerrollen fremover. Kunnskapsministeren håper ekspertgruppens forslag vil stimulere til nytenkning. Selv har jeg disse forventingene:

Jeg tror læreren fortsatt vil være den viktigste faktoren i elevenes læring. Men det fordrer at læreren holder seg oppdatert og at elevene opplever skolen som den viktigste arena for læring. Vi må derfor endre undervisningspraksis fra lærerstyrt til elevsentrert. Det vi tilbyr elevene våre må være preget av utforsking, samhandling og kommunikasjon med andre, samt det å skape noe nytt. Teknologien kan hjelpe oss i dette arbeidet, den binder mennesker sammen, og verden er bare et tastetrykk unna. Fremtidens skole er her allerede, hvis vi vil og tør. Er det rart jeg synes det aldri har vært mer spennende å undervise enn det er nå?

God skolestart!

Ann Sørum Michaelsen er lærer og skoleleder ved Sandvik videregående skole.

Her finner du en artikkel i VG om min undervisning.

Samt en artikkel i den italienske avisen Corriere Della Sera her!

Her et foredrag på NKUL våren 2014 med 2 elever.

Videoer: Connected learners, The Brainwaves Video Anthology, en samling med intervju av kjente aktører innenfor utdanning rundt i verden, samt Ann Michaelsen on «Creating a global classroom».

Om forfatteren

Ann Sørum Michaelsen er lærer og skoleleder ved Sandvik videregående skole.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *