Boktips

Boktipsene har ofte en sammenheng med blogginnleggene. Digitale produkter går også inn under boktips

Våre evnerike barn Hva karakteriserer evnerike og talentfulle barn, og de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna? Ulike undervisningsstrategier diskuteres, viktigheten av skole-hjem-samarbeid belyses, og hvilke strategier skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.   Forfattere: Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen

Matematikktalenter i skolen – hva med dem? Her formidles forskningsbasert kunnskap om matematikktalenter og viser hva skolen konkret kan gjøre for å gi dem en god utvikling. Boka er nyttig for alle som er opptatt av evnerike barn i skolen. Forfattere: Jahr, Grønmo, Skogen og Wistedt

Elever med akademisk talent i skolen Boken beskriver særtrekk ved elever med akademisk talent for språk, matte og naturfag. Her er konkrete metoder og strategier til bruk i klasserommet for å tilpasse undervisningen, og verktøy pedagoger kan ta i bruk for å identifisere talentene. Forfatter: Ella Cosmovici Idsøe.

Barns matematiske evner Barn som er spesielt flinke i matematikk har samme krav til tilpasset opplæring som alle andre. Forfatteren drøfter hva matematiske evner er, hvordan de kan oppdages, og gir eksempler på organisering av undervisningen. Forfattere: Eva Pettersson og Inger Wistedt