Ja, vi elsker det å tenke! Tanker om tekst og tenking i skolens litteraturarbeid

Postet i pedagogikk 11. mai 2017 av Atle Skaftun

Å lese godt er et sentralt mål i litteraturfaget og i litteraturundervisningen. Litterære tekster byr gjerne på litt motstand – de er ikke laget for å formulere eksplisitt et synspunkt eller en mening. Det å arbeide med og bearbeide denne formen for motstand er en sentral del av den litterære erfaringen, og av det å arbeide faglig med litteratur. I litteraturundervisningen er det viktig at elevene får oppleve at tekstene har dører og innganger, som er tilgjengelige for dem, og at det ikke er forbeholdt de få å få noe ut av litterære tekster. Tekstene må åpnes slik at vi kan gå inn i dem og se oss rundt. Og vi må strekke oss mot det vi ikke helt forstår.

Bjørnsons dikt ”Ja, vi elsker”, og da spesielt første strofen, er en klassisk tekst som blir samtidslitteratur hver 17. mai, og og hver gang norske menn og kvinner vinner medaljer i internasjonale idrettskonkurranser. Jeg har også prøvd ut en enkel prosedyre i egen undervisning med lærerstudenter, der vi g...

Noen tanker om norskdebatten og fagspråk

Postet i pedagogikk 15. mars 2017 av Camilla Kolstad Danielsen

Den nyeste runden i debatten om norskfaget begynte med språket i en lærebok for ungdomsskolen. Litteraturkritiker Knut Hoem mente at språket var akademisk tåkete og at begreper som «lesestrategier» tok plassen til det som burde være kjernen i faget, nemlig skjønnlitteraturen. Kritikken av norskfagets innhold og arbeidsmåter har blitt debattert av andre, men kritikken av fagspråk har i liten grad blitt kommentert.

Er det sant at fagbegreper tapper språket for livskraft? Hoem syntes læreboka var skrevet i et tørt, abstrakt språk som fjerner elevene fra gleden ved faget. Under den TV-overførte debatten om norskfaget på Parkteateret 1. mars harselerte komiker Linda Eide over «kompetanseheving» og «kom...

Foreldresamarbeid i barnehagen gjelder barnet

Postet i pedagogikk 6. mars 2017 av

Barnehagen er en særdeles viktig samfunnsinstitusjon. Nesten 300 000 barn er i barnehagen daglig. Tusenvis av foreldre er avhengige av barnehagen som omsorgsinstitusjon for barna deres mens de arbeider utenfor hjemmet. Hvordan barna har det i barnehagen, opptar dem. Det viser foreldreundersøkelser og henvendelsene som det nasjonale Foreldreutvalget for barnehagen (FUB) får hvert år.

Barnehagens ansatte og foreldrene har et felles engasjement omkring barnas hverdagsliv i barnehagen. Det gjelder også hva dagene fylles med. Barnehagens ansatte møter foreldre hver dag når de bringer og henter barnet. Disse daglige, uformelle møtene er av stor betydning. Hva vet foreldrene om barnas liv...

Dysleksivennlige skoler

Postet i pedagogikk 1. desember 2016 av Jørgen Frost

I et blogginnlegg fra SV i februar, annonserte man: «– Det er et viktig signal når et samlet Storting stiller seg bak kravet om at alle skoler må tilpasses behovene til elever med lese-, skrive- og mattevansker. Men det trengs en tidsplan for å nå målet. Det er mye som gjenstår før alle elever få

r den tilretteleggingen de trenger, men nå har Stortinget gitt klar beskjed om at dette arbeidet må prioriteres. Og det fortjener disse barna, sier SVs Karin Andersen, som fremmet forslaget.» Barneombud Anne Lindboes redegjørelse onsdag 16. november i Aftenposten om mangelfull opplæring for elever med ...

Digitalitet og sentrale kompetanser for framtiden

Postet i pedagogikk 30. september 2016 av kjersti

Livsmestring er et av flere tverrfaglige tema som er viktig for framtidens skole, sier Ludvigsen-utvalget, og temaet er også  løftet fram i melding til Stortinget nr. 19 Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. Barbro Hardersen, forfatteren av boken A

pp'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen, mener det er en åpenbar sammenheng mellom livsmestring og digital kompetanse i barnehagen. – Om vi skal hjelpe barn i barnehagene til å mestre livet, er det ikke tilstrekkelig bare å snakke om at IKT eller teknologi må tas i bruk i...

«Mange gutter sakter akterut fra skolestart»

Postet i pedagogikk 30. august 2016 av Carl Fredrik Dons

«Mange gutter sakter akterut fra skolestart» er tittelen på en overskrift i avisen Tidens krav 22. august 2016. Avisen refererer til en undersøkelse Høgskolen i Hedmark har gjennomført i Kristiansand kommune i 2013 og 2015. Funnene i undersøkelsen viser at det er spesielt i fagene n

orsk og engelsk guttene er dårligere. I en kommentar til disse funnene i samme avisartikkel uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at vi ikke kan gi slipp på noen barn før de har lært de helt grunnleggende tingene, som å lese og skrive. Krevende Men det å ikke gi slipp på å lære barn grunnleggende ferdighete...

Fremtidens skole begynner nå

Postet i pedagogikk 17. august 2015 av Ann Sørum Michaelsen

Det har aldri vært mer spennende å undervise! Jeg begynte som lærer i 1993, og har vært med på både Reform 94 og Kunnskapsløftet.

Når jeg nå tar fatt på et nytt skoleår, kunne jeg ikke tenke meg å gå tilbake til lærerrollen slik jeg opplevde den på 1990-tallet. En av grunnene til dette er den digitale revolusjonen. På skolen min, Sandvika videregående skole, har alle elevene egen bærbar pc, og undervisningen er tilpasset et miljø der 30 elev...

Barn og digitale medier – skal vi være bekymret?

Postet i pedagogikk 17. juni 2015 av Stine Liv Johansen

Når et to-årigt barn tilsyneladende ubesværet swiper rundt på en iPad lige så let som hvis det var en almindelig billedbog eller et hvilket som helst andet stykke legetøj, er det svært ikke at undre sig og måske blive lidt bekymret. Er det sundt, godt - og naturligt - for så små børn at have et s

å nært forhold til teknologi? Hvad går de glip af af leg og læring, når de hellere vil spille iPad end læse en bog? Og hvad skal vi dog stille op som voksne? Gennem historien har vi altid været bekymrede for børns brug af medier. Lige siden 1700-tallet, hvor børn og barndom begyndte at blive betragtet som noge...

Født med truse på?

Postet i pedagogikk 15. juni 2015 av Even Emaus

Med et mediebilde som nærmest overivrig seksualiserer virkeligheten, til dels også barnas virkelighet, er det et paradoks at det fortsatt tilsynelatende er så vanskelig å snakke om seksualitet. Man snakker jo om de fleste andre områdene i livet, selv om det slett ikke alltid er like lett. Mens sex,

som er et så sentralt fenomen for de aller fleste av oss, og som følger oss gjennom hele livet, virker det som de fleste helst vil slippe å snakke om. Særlig med barna. For oss som i 70- og 80-årene var vant til åpenhet om nakenhet og kropp, oppleves det pussig at moderne barnebøker som handler om «kropp...

Barnehagelærerne og utdanningspolitikkens uteglemte utfordringer?

Postet i pedagogikk 23. mars 2015 av

I dagens utdanningspolitiske debatt dreier det seg om lærernes kompetanse. Et av regjeringens satsningsområder kalles lærerløft. Formålet er barnas læring.  Det sies klart og tydelig i taler, dokumenter og debatter.

Kompetansekrav til lærerstudenter skal heves. Lærere skal skoleres i de fagene som myndigheter og næringsliv mener er viktige, med en omfattende videreutdanning, der prislappen viser milliardbeløp. Men hvilke lærere er det myndighetene, fra kunnskapsminister til leder for Kommunenes Sentralforbund, har omso...