Om forfatteren

Stian Hårstad, Terje Lohndal og Brit Mæhlum

jobber alle ved Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-­naturvitenskapelige universitet, NTNU.

Forfatteromtaler på bokas nettside.

Klarer språkvitere å ha to tanker i hodet samtidig?

Postet i pedagogikk av Stian Hårstad, Terje Lohndal og Brit Mæhlum 23. oktober 2017

Språket er det særtrekket som klarest skiller oss mennesker fra de andre medlemmene i dyreriket. Til forskjell fra alle andre arter kan vi bruke språket til å tenke, til å argumentere, til å gjøre narr, til å uttrykke hatefulle ytringer og til bevisst eller ubevisst å posisjonere oss sosialt. Språket er med oss fra fødselen […]

To ytterligheter Den ene ytterligheten hevder at språket primært er et naturfenomen med iboende strukturer og lovmessigheter som bør studeres på linje med andre naturobjekter. Vi kaller gjerne denne retningen for formell lingvistikk. Den andre ytterligheten insisterer på at språket primært må stu