Om forfatteren

Terje Lohndal

er professor i engelsk språkvitenskap ved NTNU i Trondheim og professor II ved UiT Norges arktiske universitet.

Språk som biologi: Chomsky og den medfødte språkevnen

Postet i pedagogikk av Terje Lohndal 6. november 2017

Mange tenkere har befattet seg med å studere menneskets språklige evne. At språket er et sentralt trekk ved det som har med mennesket å gjøre, er uomtvistelig. Hva språk egentlig er, derimot, har vært gjenstand for uendelige debatter og stridigheter i århundrer.

I år har den førs