Barn og digitale medier – skal vi være bekymret?

Postet i pedagogikk 17. juni 2015 av Stine Liv Johansen

Når et to-årigt barn tilsyneladende ubesværet swiper rundt på en iPad lige så let som hvis det var en almindelig billedbog eller et hvilket som helst andet stykke legetøj, er det svært ikke at undre sig og måske blive lidt bekymret. Er det sundt, godt - og naturligt - for så små børn at have et s

å nært forhold til teknologi? Hvad går de glip af af leg og læring, når de hellere vil spille iPad end læse en bog? Og hvad skal vi dog stille op som voksne? Gennem historien har vi altid været bekymrede for børns brug af medier. Lige siden 1700-tallet, hvor børn og barndom begyndte at blive betragtet som noge...

Født med truse på?

Postet i pedagogikk 15. juni 2015 av Even Emaus

Med et mediebilde som nærmest overivrig seksualiserer virkeligheten, til dels også barnas virkelighet, er det et paradoks at det fortsatt tilsynelatende er så vanskelig å snakke om seksualitet. Man snakker jo om de fleste andre områdene i livet, selv om det slett ikke alltid er like lett. Mens sex,

som er et så sentralt fenomen for de aller fleste av oss, og som følger oss gjennom hele livet, virker det som de fleste helst vil slippe å snakke om. Særlig med barna. For oss som i 70- og 80-årene var vant til åpenhet om nakenhet og kropp, oppleves det pussig at moderne barnebøker som handler om «kropp...

Vygotskij, barna og den lange læringsreisen

Postet i pedagogikk 17. april 2015 av Astrid Manger (oversetter og foreleser/fagveileder)

Læreplanen og Rammeplanen er en garanti og et løfte til barna, skriver Leif Strandberg i boken som nå er her i norsk oversettelse: Vygotskij, barna og den lange læringsreisen.

Strandbergs nye bok om Vygotskij og om barns liv og læring i barnehage- og skole/SFO er et spennende gjenhør med en svært tydelig forfatter. Salvador Rivas, pedagog i Ruseløkka barnehage, uttrykte det slik etter å ha lest boken: «Denne boken er så teoretisk forankret og likevel så praktisk beskrevet at vi n...

Barnehagelærerne og utdanningspolitikkens uteglemte utfordringer?

Postet i pedagogikk 23. mars 2015 av

I dagens utdanningspolitiske debatt dreier det seg om lærernes kompetanse. Et av regjeringens satsningsområder kalles lærerløft. Formålet er barnas læring.  Det sies klart og tydelig i taler, dokumenter og debatter.

Kompetansekrav til lærerstudenter skal heves. Lærere skal skoleres i de fagene som myndigheter og næringsliv mener er viktige, med en omfattende videreutdanning, der prislappen viser milliardbeløp. Men hvilke lærere er det myndighetene, fra kunnskapsminister til leder for Kommunenes Sentralforbund, har omso...

Digital historiefortelling

Postet i pedagogikk 17. mars 2015 av Kristin Holte Haug

Digital historiefortelling – en videreføring av en lang tradisjon fra leirbålet til dagens medievirkelighet. Fortellinger har alltid vært brukt til å formidle kunnskap og skape mening, og for barn i alle aldre har det vært en kilde til både underholdning og en naturlig del av det å finne ut av seg selv og verden.

Vi omgir oss med digitale fortellinger. Men hva er digital historiefortelling? Og hvor passer det inn i barnehagens travle hverdag? Digitale fortellinger er blitt en like naturlig del av den virkeligheten som omgir oss, ja kanskje etter hvert enda mer naturlig enn den tradisjonelle muntlige fortellingen....

Profesjonsetikk i skolen

Postet i pedagogikk 13. mars 2015 av Frøydis Oma Ohnstad

Verdispørsmål er sentralt i læreres arbeid med elever, foreldre og kollegaer når lærere skal avgjøre hva som er en riktig og god handling. Etisk refleksjon er derfor et sentralt grunnlag for alt lærerarbeid.

Hva skal vi legge til grunn når vi vurderer våre handlinger? Hvilke verdier skal vi bygge på, og hva kan profesjonsetikken og Lærernes profesjonsetiske plattform bidra med? Forskning viser at lærere gjør minst 700 valg per dag, og mange av disse er profesjonsetiske valg, dvs. valg som får konsekvenser for an...

En liten fugl krasjet i vinduet vårt:

Postet i pedagogikk 26. februar 2015 av Mirjam Harkestad Olsen

En liten fugl krasjet i vinduet vårt. I det ene øyeblikket var den full av overmot. I det neste lå den nede for telling. Det tok tid før den var på vingene igjen.

Det hender jeg undres om det er slik det er å «møte veggen». Full av iver. Brenner av arbeidslyst. Så en dag er alt svart. Var det ikke slik med Bondevik? Den ene dagen ble han valgt til statsminister. Den neste dagen var han sykemeldt. Sånn omtrent. Han hadde fått en depressiv reaksjon. Bondevik bidro ...

FRA HATPRAT TIL HATEFULLE HANDLINGER

Postet i pedagogikk 2. februar 2015 av Anne Birgitta Nilsen

FRA HATPRAT TIL HATEFULLE HANDLINGER I sin ytterste konsekvens kan hatprat berede grunnen for voldelige handlinger. Hatprat kan derfor sees på som en bro mellom hat og hatefulle handlinger. Dersom hatet ikke følges opp av hatefulle ytringer, blir det heller ingen hatefulle handlinger.

Gjennom hatprat spres og forsterkes negative holdninger ved hjelp av ulike typer språklige virkemidler. De mest typiske virkemidlene er overdrivelser og umenneskeliggjørende metaforer. Hatpraten baserer seg på usanne historier, ideer om egen overlegenhet og konspirasjonsteorier. Den overordnete språkhandlingen i h...

Evnerike elever – enhetsskolens glemte barn

Postet i pedagogikk 28. november 2014 av Kari Kolberg

Den 28. oktober var vi mange som deltok på Cappelen Damm Akademisk’ frokostmøte med tema ”Evnerike elever”. En rufsete høstmorgen var vi samlet for å lytte og lære om det som er kalt ”enhetsskolens glemte barn”, og jeg ser av både Krumelurebloggen.no og andre aktiviteter rundtom at det er et stadig stigende sug etter informasjon om denne elevgruppa. Er vi i ferd med å komme ut av skyggenes dal?

Stor stillhet skaper skygger I 1968 ga professor Arnold Hofset ut boken ”Evnerike barn i grunnskolen”, basert på et datamateriale på ca. 2000 elever i grunnskolen i Bærum. En ny utgave kom i 1970. Allerede den gang pekte han på at ”Elever med evner betydelig over gjennomsn...