Samisk kultur og identitet

Postet i samfunnsfag 3. februar 2017 av Lars Lien

En hovedoppgave i den samiske kulturpolitikken er å legge til rette for samisk kunst- og kulturaktivitet. Sametinget understreker at det samiske samfunn ennå er inne i en samfunnsbyggende fase, der arbeid med kultur og språk er prioriterte områder. Det er behov for å gjenreise eller gjenoppbygge det samiske. Spørsmålet er likevel, gjenreise eller gjenoppbygge hva? Hva er samisk kultur? Hvordan undervise om samisk kultur og mangfold?

«Den samiske essens» Selv om målsettingene ikke sier noe om hvordan dette skal gjøres i praksis, understrekes det at samer skal ha kompetanse, kunnskaper og ferdigheter som legger til rette for at den samiske medborgeren skal kunne ta aktiv del i det samiske, nasjonale og internasjonale sam...

Undervisning i norsk utenrikspolitikk

Postet i samfunnsfag 3. januar 2017 av Eva Kosberg

Norsk utenrikspolitikk kan være et vanskelig tema for elevene i Politikk og menneskerettigheter. Men nå lå det et dagsaktuelt tema og ventet på oss: Regjeringen har åpnet for at 300 US Marines skal utstasjoneres fast på Værnes i Nord-Trøndelag.

På forhånd hadde jeg gått gjennom  mål, virkemidler og påvirkningsfaktorer i utenrikspolitikken med elevene, ut fra kapittel 18 i Cappelen Damms læreverk Politikk og makt. Vi hadde også lest flere artikler om norsk utenrikspolitikk, og behandlet norsk medlemskap i NATO. Med så pass mye tung mat...

Kan Marine Le Pen bli Frankrikes neste president?

Postet i samfunnsfag 7. desember 2016 av Kjerstin Aukrust

2016 har vært året for store politiske sjokk. Etter Brexit i Storbritannia og Trumps seier i USA, kom overraskelsene som perler på en snor i Frankrike. Hva blir det neste? Kan Marine Le Pen på ytterste høyre fløy faktisk bli Frankrikes neste president?

Det første sjokket i fransk politikk kom 20. november, da tidligere president Nicolas Sarkozy overraskende røyk ut i første runde av primærvalget for høyre og sentrum. Etter å ha ligget i tet med tidligere statsminister Alain Juppé, ble han slått ut av mannen som var statsminister under hele hans femårsp...

Begrenser læreplanen i samfunnsfag demokratiopplæringen?

Postet i samfunnsfag 21. november 2016 av Emil Sætra

Hvordan arbeider samfunnsfaglærere for å få til opplæring til demokratisk medborgerskap? Å fremme demokrati er en av skolens hovedoppgaver. Få steder i læreplanverket er dette tydeligere enn i formålet for samfunnsfaget. Min st

udie i samfunnsfagsdidaktikk antyder at lærerne ønsker å prioritere demokratiopplæring, men at de begrenses av andre føringer i læreplanen. Opplæring til demokratisk medborgerskap Hvordan uttrykker samfunnsfaglærere seg om sine praksisambisjoner og praksisvilkår tilknyttet opplæring til demokratisk medborger...