Eldgammelt etnisk hat” –vold, myter og virkelighet

Postet i samfunnsfag 17. oktober 2017 av Ingjerd Veiden Brakstad

På 1990-tallet var “eldgammelt etnisk hat” en populær forklaring på flere av samtidens blodigste kriger og folkemord, som krigen og folkemordet i Bosnia. Hvilket bilde av politisk massevold gir betegnelsen eldgammelt etnisk hat? Hva er det som har gjort akkurat denne forklaringen så populær?  Og hva gjør den så problematisk som forklaring på politisk massevold?

Ved den kalde krigens slutt spådde mange at framtiden ville preges av “etnisk krig.” Særlig i de tidligere kommunistlandene ville de ulike etniske identitetene som så lenge hadde blitt holdt nede av autoritære regimer og sosialistisk ideologi, slippe fri og føre til konflikt og vold. Som erstatning for den ...

Nobels fredspris og Norge

Postet i samfunnsfag 29. september 2017 av Øivind Stenersen, Asle Sveen og Ivar Libæk

Utdelingen av Nobels fredspris retter hver høst verdens oppmerksomhet mot Norge. Den berømte utmerkelsen skaper ofte debatt og kan noen ganger påvirke den internasjonal dagsorden. Prisen har bidratt til å bygge opp bildet av Norge som fredsnasjon, men er det på tide å gjøre noe med utdelingsseremonien i Oslo Rådhus?

Alfred Nobel og fredsprisen Den svenske oppfinneren av dynamitten, Alfred Nobel, døde i 1896. Han hadde ingen barn. Da testamentet hans ble offentliggjort, viste det seg at han ga hele sin veldige formue til priser for store prestasjoner innen kjemi, medisin, fysikk og litteratur. ...

Val i Merkel-landet

Postet i samfunnsfag 17. august 2017 av Astrid Sverresdotter Dypvik

Etter tolv år ved makta verkar ikkje Angela Merkel nemneverdig plaga av regjeringsslitasje. Her er tre grunnar til at ho har lukkast, og ein grunn til at ho ikkje kan slappe av.

19. mars i år skjedde det noko som fekk alle dei mest brennande politiske hjarta i Tyskland til å banke litt ekstra fort. Det var ikkje alle som var så glade for det som skjedde, men alle forstod at det var noko som kunne få store følgjer. På denne dagen valde det tyske sosialdemokratiske partiet, SPD, ...

”Det er gøy, jo!” Unge feltarbeidere og byutvikling

Postet i samfunnsfag 27. april 2017 av Aina Landsverk Hagen

”Jeg vil bli journalist!” roper en begeistret elev på VG2 Helse og oppvekst etter å ha blitt sendt ut i felt på Grønland i Oslo. Vi har gjort henne til medforsker i løpet av noen morgentimer, hun har stoppet fremmede på gaten og stilt dem spørsmål om byutvikling og stedstilhørighet. Nå er hun tilbake i klasserommet, full av energi og nye data om byen vår. Hva er det som skjer når ungdom går fra uinteressert til begeistret på så kort tid? Hva gjør det med de unge å bli tatt på alvor som kunnskapsprodusenter, og hvordan hjelper det forskningen?

Vi har erfart, gjennom snart et tiår med det vi kaller ”youthnography” - unges aller første møte med etnografi som metode - at ungdom og unge voksne har noe å bidra med, noe å tilføye, når vi forskere skal forsøke å forstå og forklare verden. Dette er nok opplagt for mange, spesielt lærere som er så heldige å f...

Russefeiring – konforme normbrudd

Postet i samfunnsfag 9. mars 2017 av Eivind Grip Fjær

For russen oppleves russefeiringa som noe helt spesielt. En grunn er at de bare kan delta en gang i livet. En annen er at de føler at de kan gjøre nesten hva som helst. Ved å anvende noen samfunnsvitenskapelige begreper for å forstå feiringa skal jeg prøve å forklare hvorfor den oppleves som så grensesprengende, hvilken rolle alkoholen spiller og hvorfor feiringa egentlig ikke er så spesiell som deltakerne tror.

En anledning til å være upassende Mye av russefeiringa dreier seg om å bryte sosiale normer. Mange av disse normbruddene blir hvert år formalisert gjennom at russestyret lanserer årets russeknuter. Noen knuter handler om å gjøre noe overraskende og flaut som bryter med andres forven...

Samisk kultur og identitet

Postet i samfunnsfag 3. februar 2017 av Lars Lien

En hovedoppgave i den samiske kulturpolitikken er å legge til rette for samisk kunst- og kulturaktivitet. Sametinget understreker at det samiske samfunn ennå er inne i en samfunnsbyggende fase, der arbeid med kultur og språk er prioriterte områder. Det er behov for å gjenreise eller gjenoppbygge det samiske. Spørsmålet er likevel, gjenreise eller gjenoppbygge hva? Hva er samisk kultur? Hvordan undervise om samisk kultur og mangfold?

«Den samiske essens» Selv om målsettingene ikke sier noe om hvordan dette skal gjøres i praksis, understrekes det at samer skal ha kompetanse, kunnskaper og ferdigheter som legger til rette for at den samiske medborgeren skal kunne ta aktiv del i det samiske, nasjonale og internasjonale sam...

Undervisning i norsk utenrikspolitikk

Postet i samfunnsfag 3. januar 2017 av Eva Kosberg

Norsk utenrikspolitikk kan være et vanskelig tema for elevene i Politikk og menneskerettigheter. Men nå lå det et dagsaktuelt tema og ventet på oss: Regjeringen har åpnet for at 300 US Marines skal utstasjoneres fast på Værnes i Nord-Trøndelag.

På forhånd hadde jeg gått gjennom  mål, virkemidler og påvirkningsfaktorer i utenrikspolitikken med elevene, ut fra kapittel 18 i Cappelen Damms læreverk Politikk og makt. Vi hadde også lest flere artikler om norsk utenrikspolitikk, og behandlet norsk medlemskap i NATO. Med så pass mye tung mat...

Kan Marine Le Pen bli Frankrikes neste president?

Postet i samfunnsfag 7. desember 2016 av Kjerstin Aukrust

2016 har vært året for store politiske sjokk. Etter Brexit i Storbritannia og Trumps seier i USA, kom overraskelsene som perler på en snor i Frankrike. Hva blir det neste? Kan Marine Le Pen på ytterste høyre fløy faktisk bli Frankrikes neste president?

Det første sjokket i fransk politikk kom 20. november, da tidligere president Nicolas Sarkozy overraskende røyk ut i første runde av primærvalget for høyre og sentrum. Etter å ha ligget i tet med tidligere statsminister Alain Juppé, ble han slått ut av mannen som var statsminister under hele hans femårsp...

Begrenser læreplanen i samfunnsfag demokratiopplæringen?

Postet i samfunnsfag 21. november 2016 av Emil Sætra

Hvordan arbeider samfunnsfaglærere for å få til opplæring til demokratisk medborgerskap? Å fremme demokrati er en av skolens hovedoppgaver. Få steder i læreplanverket er dette tydeligere enn i formålet for samfunnsfaget. Min st

udie i samfunnsfagsdidaktikk antyder at lærerne ønsker å prioritere demokratiopplæring, men at de begrenses av andre føringer i læreplanen. Opplæring til demokratisk medborgerskap Hvordan uttrykker samfunnsfaglærere seg om sine praksisambisjoner og praksisvilkår tilknyttet opplæring til demokratisk medborger...